Winkeliers moeten cashbetalingen aanvaarden

De plenaire vergadering van de Kamer stemde in met een wetsontwerp dat winkeliers verplicht om cashbetalingen te aanvaarden. Volgens de Europese regelgeving moeten klanten in de Europese Unie vrij kunnen kiezen of ze cash of elektronisch betalen. Het aantal winkels waar dat niet kan, neemt echter toe. Steeds meer handelaars weigeren cashbetalingen. Met de nieuwe…

Bent u mee met ESG?

De drie letters staan voor Environmental, Social en Governance. Maar wat weet u nog meer over ESG? En waarom kunt u er als ondernemer dit jaar écht niet meer omheen? Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn termen die al lang meegaan. De meeste ondernemers liggen er dan ook niet wakker van. Maar daar komt spoedig…

Wijzigingen aan Vlaamse registratierechten in 2024

Bij de start van een nieuw jaar geven we u een overzicht van wijzigingen aan de registratierechten op onroerende goederen in Vlaanderen. Een opstalhouder of erfpachter moet registratierechten betalen op de totale vergoedingen die hij betaalt aan de opstalgever of erfpachtgever. Sinds 1 januari 2024 is dit tarief gestegen van 2% naar 5%. (Ter opfrissing:…

Akkoord over referentie-CO2-uitstoot van bedrijfswagens voor 2024

Eind januari 2024 bereikte minister van Financiën Vincent Van Peteghem een akkoord binnen de federale regeling voor de bepaling van de referentie-CO2-uitstoot voor bedrijfswagens. De CO2-uitstoot is een belangrijke parameter om het voordeel alle aard (VAA) voor bedrijfswagens te berekenen. Deze hervormde berekeningsmethode houdt rekening met het totale wagenpark in ons land, wat een correcte…

Fiscale wijzigingen in 2024 en hun impact op uw vennootschap

Zoals elk jaar moet u ook in 2024 rekening houden met nieuwe fiscale regels die een impact kunnen hebben op uw vennootschap en medewerkers. We zetten enkele opvallende maatregelen in de kijker: Fiscale grensbedragen opnieuw geïndexeerd: een hele reeks federale fiscale plafonds werd niet geïndexeerd van de inkomstenjaren 2020 tot en met 2023. Vanaf inkomstenjaar…

Kmo-groeisubsidie: oproepkalender 2024

In 2024 kunt u opnieuw op drie momenten een dossier indienen voor de kmo-groeisubsidie. Met dit subsidie-instrument wil de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen ondersteunen bij hun eigen groeitraject. Dat traject moet aansluiten bij één van de volgende belangrijke maatschappelijke thema’s: digitalisering, duurzaam/circulair ondernemen, innovatie en internationalisering. Ingediende subsidieaanvragen worden beoordeeld op basis van vier…

Tijdelijk belastingkrediet voor werkgevers die fietsvergoeding moeten toekennen

Werkgevers die op basis van NAR-cao nr. 164 een fietsvergoeding moeten toekennen aan hun werknemers kunnen tijdelijk rekenen op een fiscale compensatie in de vorm van een belastingkrediet. Sinds 1 mei 2023 zijn werkgevers verplicht om werknemers die regelmatig met de fiets van hun woonplaats naar het werk rijden een fietsvergoeding uit te betalen. In…

Alles wat u moet weten over verplichte duurzaamheidsrapportering in 2024

In 2024 treedt de richtlijn Corporate Sustainability Reporting (CSRD) van de Europese Unie in werking, een reeks wetten en decreten die een nieuwe standaard markeren rond duurzaamheidsrapportering. Ruim 50.000 grote en kleine ondernemingen zullen geïmpacteerd worden. Corporate Sustainability Reporting Directive in een notendop Op 5 januari 2023 trad de richtlijn Corporate Sustainability Reporting (CSRD) in…

Stevige opmars eenpersoonszaken: meer kmo’s dan ooit tevoren

Er waren nog nooit zoveel kmo’s in België als het voorbije jaar. 1,3 miljoen om precies te zijn. Bijna de helft daarvan zijn eenpersoonszaken. Dat het goed gaat met de Belgische kmo blijkt uit de jaarlijkse kmo-barometer van dataspecialist Graydoncreditsafe en Unizo. Eind vorig jaar waren er 1,3 miljoen kmo’s actief, een kwart meer dan…

Vennootschapsbelasting: overzicht nieuwigheden in 2024

De start van een nieuw jaar heeft altijd een aantal fiscale nieuwigheden in petto. Ook in 2024 mag u zich aan een aantal veranderingen in de vennootschapsbelasting verwachten. Met welke wijzigingen moet u rekening houden? Wettelijke indieningstermijnen Naar jaarlijkse gewoonte informeert de FOD Financiën belastingplichtigen over de uiterlijke indieningstermijnen van de fiscale aangiftes. Om extra…

Nieuwe hr-maatregelen in 2024

In 2024 moet u rekening houden met enkele nieuwe hr-maatregelen voor werkgevers en werknemers. In dit artikel lijsten we enkele belangrijke wijzigingen op. Verlenging datum uitreiking koopkrachtpremie Via het KB van 23 april 2023 over de koopkrachtpremie kunnen goed presterende ondernemingen sinds 1 juni 2023 een eenmalige koopkrachtpremie toekennen aan hun werknemers. Deze premie is…

Hervorming patrimoniumtaks voor vzw’s, ivzw’s en private stichtingen vanaf 2024

Tot aanslagjaar 2023 waren vzw’s, internationale vzw’s (ivzw’s) en private stichtingen onderworpen aan een taks van 0,17% op de waarde van hun bezittingen (weliswaar met een vrijstelling van een eerste schijf van 25.000 EUR aan bezittingen). Sinds 1 januari 2024 geldt een hervormd tariefstelsel, waarmee de wetgever deze tarieven in lijn wil brengen met de…

Btw-nieuwigheden in 2024: wat moet je onthouden?

Zoals elk jaar staan er ook in 2024 heel wat markante btw-nieuwigheden op til. In dit artikel zetten we voor jou enkele belangrijke veranderingen op een rij. Btw-identificatienummer: technische aanpassingen Op basis van een recente ontwerpwet worden diverse technische aanpassingen doorgevoerd met betrekking tot het toekennen van een btw-identificatienummer en de verplichting om het btw-identificatienummer…

Boeteschalen bij niet-aangifte (buitenlandse) onroerende goederen

Op 12 oktober 2023 werd het Koninklijk Besluit gepubliceerd waarin de schalen en de toepassingsmodaliteiten van de administratieve boetes worden bepaald voor belastingplichtigen die hun onroerende goederen niet spontaan aangeven. Deze boeteschalen gelden ook voor buitenlandse onroerende goederen. Aangifteplicht Elke eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker moet de volgende gebeurtenissen aangeven: (Eerste) ingebruikneming Voltooiing van…

Openbaarmaking neerlegging jaarrekening wordt duurder

Op 1 januari 2024 stijgen de tarieven voor de openbaarmaking van de jaarrekening van vennootschappen. Indexering duwt de bedragen met enkele euro’s omhoog. Net zoals andere jaren hangt het precieze bedrag dat een onderneming moet betalen voor de neerlegging en openbaarmaking van zijn jaarrekening af van: het model waarin de jaarrekening wordt neergelegd (volledig (VOL),…

3 vragen en antwoorden voor een vlotte start van boekjaar 2024

Hoe zien de deadlines voor de aangifte van de vennootschaps- en personenbelasting eruit voor aanslagjaar 2024? En wat met de autofiscaliteit? Drie vragen om goed voorbereid aan het nieuwe jaar te beginnen. Wat zijn de aangiftetermijnen voor aanslagjaar 2024 en de volgende jaren? Aangiftetermijn aanslagjaar 2024 opening Tax-on-Web en Biztax: ten laatste 30 april beschikbaarheid…

Fiscale Jaarkalender 2024: de belangrijkste data van het jaar op een rij

Bij een nieuw (fiscaal) jaar hoort een nieuwe jaarkalender. In dit overzicht zetten we alle belangrijke data (deadlines btw-aangiftes, bedrijfsvoorheffing, …) van het eerste kwartaal op een rij. Handig! Januari 01/01: Gelukkig Nieuwjaar05/01: Rsz15/01: Bedrijfsvoorheffing22/01: Btw31/01: Rsz-afrekening Februari 05/02: Rsz15/02: Bedrijfsvoorheffing20/02: Btw29/02: Fiches 281.10 en 20 Maart 05/03: Rsz08/03: Internationale Vrouwendag15/03: Bedrijfsvoorheffing20/03: Btw31/03: Btw-listing April…

Vlaamse zelfstandigen nooit eerder zo tevreden over hun job

Hoewel werkstress een aandachtspunt blijft, zit het wel goed met de tevredenheid van de Vlaamse zelfstandigen. Dat blijkt uit onderzoek van de SERV, de sociaal-economische raad van Vlaanderen. Van de 1.788 Vlaamse zelfstandigen die dit jaar (bij de eerste meting sinds de coronacrisis) hun input gaven, blijkt 52,5 procent positief over alle domeinen. Bij de…

31 december 2023: onverbiddelijke deadline voor statuten in lijn met WVV

In 2019 werd het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) ingevoerd. Voor deze grondige hervorming van de Belgische vennootschaps- en verenigingswetgeving koos de Belgische wetgever voor een gefaseerde overgangsregeling. De statuten van alle vennootschappen opgericht vanaf 1 mei 2019 moeten onmiddellijk in lijn zijn met de bepalingen van het WVV. De uiterste deadline hiervoor is…

Informatieplicht voor huurders die huur als beroepskosten in aftrek nemen

Via een wetsontwerp van 19 oktober 2023 kondigt de federale regering een nieuwe maatregel aan voor huurders die de betaalde huur als beroepskosten in aftrek nemen. Dit wetsontwerp werd aangenomen op 28 november 2023. Basisprincipes Als een eigenaar van een tweede woning dit pand particulier verhuurt, wordt vandaag niet belast op de reële huurinkomsten, maar…

“Federal Learning Account”: online registratie van opleidingen

In het kader van de arbeidsdeal van november 2022 heeft elke voltijdse werknemer vanaf 2024 recht op minstens vijf opleidingsdagen per jaar. Voor 2023 bedroeg dit vier dagen. Tegelijk verplicht deze wet ondernemingen met minstens 20 werknemers in dienst om eenmaal per kalenderjaar een opleidingsplan op te stellen. Ondernemingen die tussen 10 en 20 werknemers…

Hernieuwde controle- en aanslagtermijnen voor inkomstenbelastingen

De Wet diverse fiscale en financiële bepalingen van 20 november 2022 breidt de controle- en aanslagtermijnen voor inkomstenbelastingen in bepaalde situaties uit waarmee de belastingadministratie rekening moet houden. De geldende termijn van drie jaar voor de controle van een tijdig ingediende en vormelijk correcte aangifte blijft ongewijzigd. Vanaf aanslagjaar 2023 wordt deze termijn vier jaar…