Hoe dure schadeclaims vermijden voor uw bedrijf?

Aansprakelijk gesteld worden na een arbeidsongeval of een forse schadeclaim moeten betalen? Voor ondernemers is het hun ergste nachtmerrie. Met deze tips kunt u zich maximaal beschermen. 1. Duidelijke algemene voorwaarden Ondernemingen kunnen niet enkel door hun medewerkers, maar ook door hun klanten of leveranciers aansprakelijk gesteld worden. Zorg dus voor waterdichte algemene voorwaarden op…

ERP, de complete organisatie van uw onderneming in één pakket

ERP of Enterprise Resource Planning is een verzamelnaam voor software die allerhande bedrijfsprocessen (logistiek, administratief, financieel, ?) centraliseert in één management- en informatieplatform. ERP-software maakt verregaande automatisering mogelijk waardoor bedrijven, ook dat van u, efficiënter kunnen werken. Zelfs onderweg. De naam laat uitschijnen dat ERP-software enkel voor grote bedrijven van toepassing is (‘enterprises’), maar dat…

Fiscaal voordeel halen uit giften? Dit zijn de voorwaarden

Geld doneren aan een erkend goed doel is fiscaal aftrekbaar. Mits u aan een aantal voorwaarden voldoet. Als u een gift doet van minstens 40 euro (aan één vereniging of instelling), komt u in aanmerking voor een belastingvermindering. Uiteraard zijn hogere bedragen of giften aan meerdere goede doelen mogelijk. De belastingaftrek bedraagt 45 procent van…

Overheidsopdrachten op maat voor kmo’s op vernieuwd digitaal platform

Werken voor de overheid wordt eenvoudiger voor kmo’s, dankzij het nieuwe e-procurementplatform en een federaal charter. Alle overheidsopdrachten op maat van kmo’s wordt verzameld op het vernieuwde e-procurementplatform. Daar vinden ondernemers nu nog sneller en makkelijker wat ze zoeken. Deelnemen aan overheidsopdrachten kan op een eenvoudige en transparante manier dankzij het vernieuwde charter Toegang van kmo’s tot…

Btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen bijgestuurd

Onder impuls van Europa wordt ‘de bijzondere vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen’ in het btw-wetboek aangepast. Daardoor kunnen kleine ondernemingen die in een andere Europese lidstaat gevestigd zijn, maar in ons land belastbare handelingen verrichten ervoor opteren om te genieten van een btw-vrijstelling. De nieuwe maatregel treedt in werking op 1 januari 2025. Kleine…

UBO-formaliteiten niet nageleefd? Schrapping uit KBO!

Op basis van de Wet van 5 november 2023 houdende diverse bepalingen inzake economie, zoals in werking getreden op 21 december 2023, heeft de FOD Financiën sinds eind 2023 een nieuwe grond tot ambtshalve doorhaling van een onderneming in de KBO: de niet-naleving van de UBO-formaliteiten. De gevolgen hiervan zijn meteen zichtbaar: de Algemene Administratie…

Federale regering bereikt akkoord over verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw van huurwoningen

Op 20 maart 2024 keurde de federale regering het verlaagde btw-tarief van 6% goed voor afbraak- en heropbouwprojecten die gevolgd worden door de bouw van huurwoningen. Dit verlaagde tarief (6% in plaats van 21%) geldt al voor particulieren die hun woning afbreken en heropbouwen. Met deze maatregel komt de regering tegemoet aan de roep op…

Gewijzigde btw-regels voor virtuele evenementen vanaf 1 januari 2025

Over het toepasselijk btw-regime voor virtuele evenementen – zoals livestream opleidingen, online sportactiviteiten, online conferenties,? – bestaat binnen de verschillende EU-lidstaten heel wat onzekerheid. Op dit moment is het zo dat als je diensten verricht van culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke of vermakelijke aard, deze worden geacht plaats te vinden waar deze diensten materieel worden verricht….

Pensioenhervorming definitief goedgekeurd: wat verandert er voor jou en je medewerkers?

Op 4 april 2024 keurde het federale parlement de pensioenhervorming definitief goed. Enkele opvallende maatregelen zijn een pensioenbonus van 33.975 euro voor wie drie jaar werkt en strengere voorwaarden voor het minimumpensioen. Pensioenbonus tot meer dan 30.000 euro Zowel werknemers, zelfstandigen als ambtenaren zullen een pensioenbonus kunnen ontvangen. Dit is een bedrag dat je ontvangt…

Hogere belastingvermeerdering bij onvoldoende voorafbetalingen: van 6,75% naar 9%

Een vennootschap of eenmanszaak die te weinig voorafbetalingen van haar inkomstenbelastingen doet, moet rekening houden met een belastingvermeerdering. Tot boekjaar 2023 bedroeg deze vermeerdering 6,75% of 4,5%. Voor boekjaar 2024 wordt dit 9%. Een proactieve voorafbetalingsstrategie is dus geen overbodige luxe! Belastingvermeerdering van 6,75% naar 9% Als Belgische vennootschap kun je al vennootschapsbelasting betalen in…

7 tips om u te positioneren als sterke en betrouwbare werkgever

U wil de knapste koppen en sterkste profielen op de loonlijst van uw bedrijf? Hieronder krijgt u zeven tips die elke hr-professional ter harte moet nemen. 1. Toon uw meerwaardeGaat u een vacature opstellen of een sollicitatiegesprek afnemen? Probeer dan heel precies over te brengen op welke manier u als bedrijf het verschil maakt voor…

Wat zijn de mogelijkheden van crm-software?

Hoe kunnen crm-tools uw sales vooruitstuwen? Welke tools zijn er zoal beschikbaar en welke functionaliteiten bieden écht een meerwaarde? Crm-software is de voorbije jaren erg geëvolueerd. Het is van een modern en duur snufje weggelegd voor de grote bedrijven geëvolueerd naar een onmisbare tool voor elke onderneming, ongeacht de omzet of aantal werknemers. De voordelen…

Een concurrentieanalyse maken: dit moet u weten

Een concurrentieanalyse is een essentieel onderdeel van het ondernemingsplan en een onmisbaar beleidsinstrument voor managers en ondernemers. Tenminste, als het overzichtelijk én inzichtelijk is opgesteld. Maar hoe begint u eraan? En waar haalt u de juiste gegevens? De concurrentieanalyse maakt deel uit van het ondernemings- of businessplan. Het doel is een helder beeld te schetsen…

3 strategieën voor servicebedrijven om efficiënter te werken

Voor een servicebedrijf is ‘service’ (What’s in a name?) ongetwijfeld de grootste troef. Klanten met een kapotte verwarming of defecte elektriciteitsinstallatie laat u liever niet te lang in de kou staan. Om snel en efficiënt interventies uit te voeren, moet uw organisatie dus op wieltjes lopen. In dit artikel focussen we op drie pijnpunten waar…

Deadline NIS2 komt dichterbij: is uw onderneming er klaar voor?

Het aantal cyberaanvallen en -incidenten kent de laatste jaren een flinke stijging. Bovendien worden hackers alsmaar creatiever, waarbij ze ondernemingen bedreigen met ransomware, datalekken, phishing, CEO-fraude of meldingen op het dark web. Om dit verontrustend fenomeen aan te pakken en Europese lidstaten digitaal en economisch weerbaarder te maken, maakte de Europese Unie werk van de…

Belangrijke deadlines voor gemengde belastingplichtigen in 2024

Gemengde belastingplichtigen zijn belastingplichtigen die zowel belaste als vrijgestelde handelingen verrichten. Door deze gemengde belastingplicht is er geen volledig recht op btw-aftrek. Die aftrek kan gebeuren op basis van het algemeen verhoudingsgetal of door de toepassing van het werkelijk gebruik. Gemengde belastingplichtigen moeten het gebruik hiervan melden via een kennisgeving. Welke gegevens gemeld moeten worden,…

Een businessplan opstellen voor uw kmo: dit zijn de bouwstenen

Een business- of ondernemingsplan is een essentieel document voor elke (beginnende) onderneming. Het beschrijft uw activiteit, de markt waarin u actief bent, uw concurrenten en uw financiële uitdagingen. Het helpt uw doelstellingen te verwezenlijken en obstakels te overwinnen – niet alleen tijdens de opstartfase van uw onderneming, maar ook later. Wat is een businessplan? Een…

Nieuwe rentevoeten voor leningen en debet rekening-courant

Bij KB van 12 januari 2024 (publicatie op 25 januari 2024) werden de referentierentevoeten voor goedkope leningen gepubliceerd. Deze referentievoeten worden gebruikt om het voordeel van alle aard te berekenen voor een lening die een vennootschap toekent aan haar bestuurder(s) of werknemer(s). Ook de debetrente op rekening-courant voor inkomstenjaar 2023 is hiermee gekend. De forfaitaire…

Verhoogde kostenaftrek van 120% voor e-facturatiesoftware

Vanaf 1 januari 2026 is voor Belgische ondernemingen de verplichte invoering van digitale facturatie op komst. Begin 2024 keurde de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetswijziging goed die ondernemingen een fiscaal voordeel geeft wanneer ze overstappen op e-facturatie. Concreet zullen ondernemers (meer specifiek eenmanszaken en kmo’s) een tijdelijk verhoogde kostenaftrek van 120% in de inkomstenbelasting…

Winkeliers moeten cashbetalingen aanvaarden

De plenaire vergadering van de Kamer stemde in met een wetsontwerp dat winkeliers verplicht om cashbetalingen te aanvaarden. Volgens de Europese regelgeving moeten klanten in de Europese Unie vrij kunnen kiezen of ze cash of elektronisch betalen. Het aantal winkels waar dat niet kan, neemt echter toe. Steeds meer handelaars weigeren cashbetalingen. Met de nieuwe…

Bent u mee met ESG?

De drie letters staan voor Environmental, Social en Governance. Maar wat weet u nog meer over ESG? En waarom kunt u er als ondernemer dit jaar écht niet meer omheen? Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn termen die al lang meegaan. De meeste ondernemers liggen er dan ook niet wakker van. Maar daar komt spoedig…

Wijzigingen aan Vlaamse registratierechten in 2024

Bij de start van een nieuw jaar geven we u een overzicht van wijzigingen aan de registratierechten op onroerende goederen in Vlaanderen. Een opstalhouder of erfpachter moet registratierechten betalen op de totale vergoedingen die hij betaalt aan de opstalgever of erfpachtgever. Sinds 1 januari 2024 is dit tarief gestegen van 2% naar 5%. (Ter opfrissing:…

Akkoord over referentie-CO2-uitstoot van bedrijfswagens voor 2024

Eind januari 2024 bereikte minister van Financiën Vincent Van Peteghem een akkoord binnen de federale regeling voor de bepaling van de referentie-CO2-uitstoot voor bedrijfswagens. De CO2-uitstoot is een belangrijke parameter om het voordeel alle aard (VAA) voor bedrijfswagens te berekenen. Deze hervormde berekeningsmethode houdt rekening met het totale wagenpark in ons land, wat een correcte…

Fiscale wijzigingen in 2024 en hun impact op uw vennootschap

Zoals elk jaar moet u ook in 2024 rekening houden met nieuwe fiscale regels die een impact kunnen hebben op uw vennootschap en medewerkers. We zetten enkele opvallende maatregelen in de kijker: Fiscale grensbedragen opnieuw geïndexeerd: een hele reeks federale fiscale plafonds werd niet geïndexeerd van de inkomstenjaren 2020 tot en met 2023. Vanaf inkomstenjaar…

Kmo-groeisubsidie: oproepkalender 2024

In 2024 kunt u opnieuw op drie momenten een dossier indienen voor de kmo-groeisubsidie. Met dit subsidie-instrument wil de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen ondersteunen bij hun eigen groeitraject. Dat traject moet aansluiten bij één van de volgende belangrijke maatschappelijke thema’s: digitalisering, duurzaam/circulair ondernemen, innovatie en internationalisering. Ingediende subsidieaanvragen worden beoordeeld op basis van vier…