Digitaal factureren tussen bedrijven wordt verplicht vanaf 1 januari 2026. Nog ver weg, denkt u? Toch wacht u er maar beter niet te lang mee.

Het verplicht digitaal factureren komt uit de koker van minister van Financiën Vincent van Peteghem (CD&V). Maar België is allerminst pionier: landen als Italië, Frankrijk en Polen omarmden de elektronische factuur al eerder.

Wat is een elektronische factuur?

Elektronisch factureren gebeurt via een gecodeerde elektronische factuur. Een e-invoice is dus geen pdf-factuur, maar een bestand dat kan worden uitgelezen door computersoftware. Het grote voordeel hiervan is dat e-facturen direct in de boekhouding kunnen worden opgenomen, zonder dat daarvoor nog een manuele taak vereist is.

Voordelen van e-facturatie

Daarnaast biedt elektronische facturatie nog enkele andere voordelen.

De kans op fouten wordt aanzienlijk kleiner bij elektronische facturen.

Bovendien zijn ze ook sneller, efficiënter en goedkoper dan hun papieren tegenhanger.

Studies tonen aan dat de e-factuur de administratieve lasten voor ondernemingen en burgers kan verkleinen met 3,36 miljard euro.

Zijn Belgische bedrijven klaar voor de e-factuur?

Ongeveer 15 procent van de facturen tussen bedrijven wordt al elektronisch verzonden. Volgens Unizo is ongeveer 25 procent van de ondernemingen vandaag klaar voor digitale facturatie. 25 procent is niet klaar en de andere helft weet het niet.

Wat hebt u nodig om elektronisch te factureren?

Er bestaan heel wat tools en online applicaties om elektronisch te factureren. Sommige platformen zijn zelfs gratis. Vaak maakt elektronisch factureren deel uit van een compleet pakket voor administratie en procesbeheer, maar ook losstaande tools zijn verkrijgbaar. Het hangt er maar vanaf wat u precies wil doen.

Fiscale steunmaatregelen

De Belgische overheid keurde zopas een fiscaal voordeelpakket goed. Er komt een verhoogde investeringsaftrek van 20 procent voor digitale investeringen, waaronder software voor e-facturatie én ook een tijdelijk verhoogde kostenaftrek van 120 procent voor de kosten om factureringspakketten te huren en voor advieskosten.