Tijdelijk belastingkrediet voor werkgevers die fietsvergoeding moeten toekennen

Werkgevers die op basis van NAR-cao nr. 164 een fietsvergoeding moeten toekennen aan hun werknemers kunnen tijdelijk rekenen op een fiscale compensatie in de vorm van een belastingkrediet. Sinds 1 mei 2023 zijn werkgevers verplicht om werknemers die regelmatig met de fiets van hun woonplaats naar het werk rijden een fietsvergoeding uit te betalen. In…

Alles wat u moet weten over verplichte duurzaamheidsrapportering in 2024

In 2024 treedt de richtlijn Corporate Sustainability Reporting (CSRD) van de Europese Unie in werking, een reeks wetten en decreten die een nieuwe standaard markeren rond duurzaamheidsrapportering. Ruim 50.000 grote en kleine ondernemingen zullen geïmpacteerd worden. Corporate Sustainability Reporting Directive in een notendop Op 5 januari 2023 trad de richtlijn Corporate Sustainability Reporting (CSRD) in…

Stevige opmars eenpersoonszaken: meer kmo’s dan ooit tevoren

Er waren nog nooit zoveel kmo’s in België als het voorbije jaar. 1,3 miljoen om precies te zijn. Bijna de helft daarvan zijn eenpersoonszaken. Dat het goed gaat met de Belgische kmo blijkt uit de jaarlijkse kmo-barometer van dataspecialist Graydoncreditsafe en Unizo. Eind vorig jaar waren er 1,3 miljoen kmo’s actief, een kwart meer dan…

Vennootschapsbelasting: overzicht nieuwigheden in 2024

De start van een nieuw jaar heeft altijd een aantal fiscale nieuwigheden in petto. Ook in 2024 mag u zich aan een aantal veranderingen in de vennootschapsbelasting verwachten. Met welke wijzigingen moet u rekening houden? Wettelijke indieningstermijnen Naar jaarlijkse gewoonte informeert de FOD Financiën belastingplichtigen over de uiterlijke indieningstermijnen van de fiscale aangiftes. Om extra…

Nieuwe hr-maatregelen in 2024

In 2024 moet u rekening houden met enkele nieuwe hr-maatregelen voor werkgevers en werknemers. In dit artikel lijsten we enkele belangrijke wijzigingen op. Verlenging datum uitreiking koopkrachtpremie Via het KB van 23 april 2023 over de koopkrachtpremie kunnen goed presterende ondernemingen sinds 1 juni 2023 een eenmalige koopkrachtpremie toekennen aan hun werknemers. Deze premie is…

Hervorming patrimoniumtaks voor vzw’s, ivzw’s en private stichtingen vanaf 2024

Tot aanslagjaar 2023 waren vzw’s, internationale vzw’s (ivzw’s) en private stichtingen onderworpen aan een taks van 0,17% op de waarde van hun bezittingen (weliswaar met een vrijstelling van een eerste schijf van 25.000 EUR aan bezittingen). Sinds 1 januari 2024 geldt een hervormd tariefstelsel, waarmee de wetgever deze tarieven in lijn wil brengen met de…

Btw-nieuwigheden in 2024: wat moet je onthouden?

Zoals elk jaar staan er ook in 2024 heel wat markante btw-nieuwigheden op til. In dit artikel zetten we voor jou enkele belangrijke veranderingen op een rij. Btw-identificatienummer: technische aanpassingen Op basis van een recente ontwerpwet worden diverse technische aanpassingen doorgevoerd met betrekking tot het toekennen van een btw-identificatienummer en de verplichting om het btw-identificatienummer…

Boeteschalen bij niet-aangifte (buitenlandse) onroerende goederen

Op 12 oktober 2023 werd het Koninklijk Besluit gepubliceerd waarin de schalen en de toepassingsmodaliteiten van de administratieve boetes worden bepaald voor belastingplichtigen die hun onroerende goederen niet spontaan aangeven. Deze boeteschalen gelden ook voor buitenlandse onroerende goederen. Aangifteplicht Elke eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker moet de volgende gebeurtenissen aangeven: (Eerste) ingebruikneming Voltooiing van…

Openbaarmaking neerlegging jaarrekening wordt duurder

Op 1 januari 2024 stijgen de tarieven voor de openbaarmaking van de jaarrekening van vennootschappen. Indexering duwt de bedragen met enkele euro’s omhoog. Net zoals andere jaren hangt het precieze bedrag dat een onderneming moet betalen voor de neerlegging en openbaarmaking van zijn jaarrekening af van: het model waarin de jaarrekening wordt neergelegd (volledig (VOL),…

3 vragen en antwoorden voor een vlotte start van boekjaar 2024

Hoe zien de deadlines voor de aangifte van de vennootschaps- en personenbelasting eruit voor aanslagjaar 2024? En wat met de autofiscaliteit? Drie vragen om goed voorbereid aan het nieuwe jaar te beginnen. Wat zijn de aangiftetermijnen voor aanslagjaar 2024 en de volgende jaren? Aangiftetermijn aanslagjaar 2024 opening Tax-on-Web en Biztax: ten laatste 30 april beschikbaarheid…

Fiscale Jaarkalender 2024: de belangrijkste data van het jaar op een rij

Bij een nieuw (fiscaal) jaar hoort een nieuwe jaarkalender. In dit overzicht zetten we alle belangrijke data (deadlines btw-aangiftes, bedrijfsvoorheffing, …) van het eerste kwartaal op een rij. Handig! Januari 01/01: Gelukkig Nieuwjaar05/01: Rsz15/01: Bedrijfsvoorheffing22/01: Btw31/01: Rsz-afrekening Februari 05/02: Rsz15/02: Bedrijfsvoorheffing20/02: Btw29/02: Fiches 281.10 en 20 Maart 05/03: Rsz08/03: Internationale Vrouwendag15/03: Bedrijfsvoorheffing20/03: Btw31/03: Btw-listing April…

Vlaamse zelfstandigen nooit eerder zo tevreden over hun job

Hoewel werkstress een aandachtspunt blijft, zit het wel goed met de tevredenheid van de Vlaamse zelfstandigen. Dat blijkt uit onderzoek van de SERV, de sociaal-economische raad van Vlaanderen. Van de 1.788 Vlaamse zelfstandigen die dit jaar (bij de eerste meting sinds de coronacrisis) hun input gaven, blijkt 52,5 procent positief over alle domeinen. Bij de…

31 december 2023: onverbiddelijke deadline voor statuten in lijn met WVV

In 2019 werd het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) ingevoerd. Voor deze grondige hervorming van de Belgische vennootschaps- en verenigingswetgeving koos de Belgische wetgever voor een gefaseerde overgangsregeling. De statuten van alle vennootschappen opgericht vanaf 1 mei 2019 moeten onmiddellijk in lijn zijn met de bepalingen van het WVV. De uiterste deadline hiervoor is…

Informatieplicht voor huurders die huur als beroepskosten in aftrek nemen

Via een wetsontwerp van 19 oktober 2023 kondigt de federale regering een nieuwe maatregel aan voor huurders die de betaalde huur als beroepskosten in aftrek nemen. Dit wetsontwerp werd aangenomen op 28 november 2023. Basisprincipes Als een eigenaar van een tweede woning dit pand particulier verhuurt, wordt vandaag niet belast op de reële huurinkomsten, maar…

“Federal Learning Account”: online registratie van opleidingen

In het kader van de arbeidsdeal van november 2022 heeft elke voltijdse werknemer vanaf 2024 recht op minstens vijf opleidingsdagen per jaar. Voor 2023 bedroeg dit vier dagen. Tegelijk verplicht deze wet ondernemingen met minstens 20 werknemers in dienst om eenmaal per kalenderjaar een opleidingsplan op te stellen. Ondernemingen die tussen 10 en 20 werknemers…

Hernieuwde controle- en aanslagtermijnen voor inkomstenbelastingen

De Wet diverse fiscale en financiële bepalingen van 20 november 2022 breidt de controle- en aanslagtermijnen voor inkomstenbelastingen in bepaalde situaties uit waarmee de belastingadministratie rekening moet houden. De geldende termijn van drie jaar voor de controle van een tijdig ingediende en vormelijk correcte aangifte blijft ongewijzigd. Vanaf aanslagjaar 2023 wordt deze termijn vier jaar…

Vertrouwen kmo’s neemt een duik: dalende rendabiliteit en late betalers

Kmo’s zijn pessimistisch over hun rendabiliteit en het stijgende aantal laattijdige betalingen. Dat blijkt uit de kmo-barometer van ondernemersorganisatie Unizo. De rendabiliteitsproblemen zijn volgens Unizo het gevolg van de sterk stijgende loonkosten en energiefacturen. Die wegen op de kostenstructuur van kmo’s en drukken de winst. Maar ook het stijgend aantal laattijdige betalers baart de ondernemersorganisatie…

Het stikstofakkoord: wat betekent het voor uw bedrijf?

Op 14 november bereikte de Vlaamse regering een akkoord omtrent de nieuwe stikstofnormen. De regels hebben nogal wat gevolgen voor de landbouw, maar ook voor bedrijven. Of het akkoord ook juridisch volledig waterdicht is, moet nog blijken. Maar dát er een akkoord is, mag alvast een klein wonder genoemd worden. Voor landbouwers en ondernemers is…

De inventaris opmaken: zo wint u tijd

Een paar keer per jaar de inventaris opmaken? Het is een tijdrovende en foutgevoelige bezigheid waaraan u jammer genoeg niet kunt ontsnappen. Gelukkig kan het wél sneller en juister. Software doet namelijk het lastige tel- en rekenwerk in uw plaats. Dankzij geautomatiseerd voorraadbeheer beschikt u steeds over recente inventariscijfers. Hoe het precies werkt, leggen we…

De jaarafsluiting: alles wat u wilde weten maar nooit durfde te vragen

Is uw accountant druk doende met de jaarafsluiting, maar kunt u zich daar weinig bij voorstellen? Dit artikel legt in niet-technische bewoordingen uit wat het afsluitproces inhoudt, wat de overheid precies van u en uw accountant verwacht, en wat u als ondernemer kunt doen om uw accountant te helpen. De jaarafsluiting gebeurt aan het einde…

Cybersecurity en de ISO-norm: hoe veilig is uw data?

Investeert u in software, dan stelt u (terecht) hoge eisen aan performantie, gebruiksvriendelijkheid en veelzijdigheid. Maar staat u voor de aanschaf ook wel eens stil bij de veiligheid van uw data? Cyberaanvallen en datalekken kunnen heel wat (financiële) schade berokkenen – slaat u er de kranten maar eens op na. Wanneer vertrouwelijke bedrijfsinformatie over klanten…

GKS: realtime en online rapportering vanaf 2024

Vanaf 2024 wil de federale regering het geregistreerd kassasysteem (GKS) moderniseren. Concreet betekent dit dat dit systeem ook in andere sectoren dan de horeca verplicht kan worden, dat de technologie meer compatibel moet worden met nieuwe kassastechnologie/-software en dat de transactiegegevens in realtime online gerapporteerd zullen worden. Voor de bestaande systemen komt er een overgangsregeling…

Feestdagen 2024: vergeet niet om vervangingsdagen vast te leggen voor 15 december 2023!

In 2024 gelden de volgende feestdagen: Nieuwjaar: maandag 1 januari Paasmaandag: maandag 1 april Feest van de Arbeid: woensdag 1 mei Hemelvaart: donderdag 9 mei Pinkstermaandag: maandag 20 mei Nationale feestdag: zondag 21 juli Maria-Hemelvaart: donderdag 15 augustus Allerheiligen: vrijdag 1 november Wapenstilstand: maandag 11 november Kerstmis: woensdag 25 december Tijdens deze feestdagen mogen werknemers…

Nieuw centraal register voor bestuursverboden

Wist u dat sinds 1 augustus 2023 gegevens van personen aan wie een bestuursverbod is opgelegd, geregistreerd, bewaard en gewijzigd worden in een centraal register van bestuursverboden? Via dit register kunnen overheidsdiensten en derden nagaan of er een bestuursverbod is voor de volgende mandaten: bestuurder, zaakvoerder, commissaris, dagelijks bestuurder, lid van een directiecomité, directieraad of…

Fietsvergoeding: hoger maximaal vrijgesteld bedrag vanaf 1 januari 2024

Als een werknemer een fietsvergoeding ontvangt, dan is deze vergoeding tot een bepaald bedrag vrijgesteld van sociale en fiscale lasten. Deze fietsvergoeding bedraagt momenteel maximaal 0,27 EUR. Onlangs besliste de Ministerraad om dit bedrag vanaf 1 januari 2024 te verhogen tot 0,35 EUR. Tegelijkertijd wordt een jaarlijks plafond voor de fiscale vrijstelling ingevoerd, namelijk tot…