De drie letters staan voor Environmental, Social en Governance. Maar wat weet u nog meer over ESG? En waarom kunt u er als ondernemer dit jaar écht niet meer omheen?

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn termen die al lang meegaan. De meeste ondernemers liggen er dan ook niet wakker van. Maar daar komt spoedig verandering in. De Europese Commissie heeft vorig jaar namelijk een nieuwe wet rond duurzaamheidsrapportering goedgekeurd die grote gevolgen zal hebben voor kleine én grote ondernemingen.

CSRD

De zogenaamde Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zal een impact hebben op zo’n 50.000 Europese bedrijven. Zij moeten jaarlijks een uitgebreid rapport publiceren waarin hun impact op mens, milieu en maatschappij nauwkeurig wordt opgelijst. Bovendien moet de informatie ook getoetst worden door middel van een externe audit. Die transparantie moet volgens de Europese Commissie de omslag naar een groener Europa versnellen. De maatregel past dan ook in de zogenaamde Green Deal.

Ook voor kmo’s

De nieuwe verplichtingen gelden op het eerste gezicht enkel voor grote en beursgenoteerde bedrijven. Maar indirect zullen ook hun toeleveranciers moeten streven naar duurzaamheid op verschillende vlakken. Want, zo zegt de richtlijn: de duurzaamheid van een grote onderneming is afhankelijk van de duurzaamheid van haar gehele waardeketen, met inbegrip van haar producten en diensten, haar zakenrelaties en haar toeleveringsketen.

ESG concreet

Maar wat betekent ESG nu concreet? Met andere woorden: welke inspanningen moeten ondernemingen leveren om aan de duurzaamheidsnormen te voldoen?

Het gaat om duurzaamheidscriteria op drie vlakken:

1. Environmental

afvalbeheer

vermindering uitstoot broeikasgassen

inperken milieurisico’s

energie-efficiëntie

verlagen van lucht- en waterverontreiniging

herstel van biodiversiteit

2. Social:

naleving mensen- en arbeidsrechten

preventie van arbeidsongevallen

sociale dialoog

genderdiversiteit

loonkloof

corruptiebestrijding

vorming en opleiding personeel

3. Governance:

transparantie aandeelhouderschap en structuren

rechten van aandeelhouders

onafhankelijkheid van raad van bestuur

diversiteit van management

transparantie van gegevens

bedrijfsethiek

bilijkheid van verloning uitvoerend management

aanwezigheid van een comité ter controle van de boekhouding

De lijst is niet volledig, maar geeft toch een goed beeld van de reikwijdte van ESG. Die omvat vrijwel alle aspecten van het ondernemerschap. Kmo’s zullen zich daar, onder andere als gevolg van de nieuwe Europese duurzaamheidswetgeving, actief mee moeten bezighouden.