Diensten


Op deze pagina vindt u een overzicht van onze diensten: boekhouding, accountancy en fiscaal advies. U kunt bij ons terecht voor advies rond het opstarten van uw onderneming. Wij helpen u ook bij het indienen of nakijken van uw aangifte in de personenbelasting, vennootschapsbelasting of rechtspersonenbelasting. Eveneens kunt u bij ons terecht voor al uw vragen rond registratierechten, erfbelasting, schenkbelasting en BTW. Wij geven ook bijstand bij fiscale controles.

Startersbegeleiding


 • advies bij opstarten van uw activiteiten
 • keuze eenmanszaak of vennootschap
 • opstellen financieel plan
 • opstellen business plan
 • begeleiding inschrijving kruispuntbank van ondernemingen (KBO)
 • begeleiding krediet- en financieringsaanvraag
 • begeleiding aanwerving personeel

Bij het opstarten van een onderneming komen er allerlei aspecten aan bod en rijzen er diverse vragen omtrent verschillende wettelijke verplichtingen. Een correct advies is dan ook uitermate belangrijk alvorens u van start gaat met uw onderneming. Fiduplan kan u hierin bijstaan.

Vennootschapsrechtelijke verplichtingen


 • begeleiding bij oprichten van een vennootschap
 • begeleiding bij omvorming van een vennootschap
 • reorganisatie van vennootschapsgroepen
 • planning en opvolging overdracht familiale vennootschappen
 • opmaken van wettelijke verslagen en contracten
 • ontbinding en vereffening van vennootschappen
 • begeleiding stopzetting activiteiten

Na het opstarten van een onderneming doen zich in de loop van het bestaan van de onderneming diverse omstandigheden voor die begeleiding en bijsturing vragen. Ook daar kunnen wij u verder helpen met een juist advies, tips en begeleiding.

Accountancy & boekhouding


 • organisatie, nazicht, supervisie en voeren van de boekhouding
 • implementatie boekhouding
 • naleving van de boekhoudkundige verplichtingen
 • opzetten analytische boekhouding
 • tussentijdse afsluitingen
 • afsluiting boekhouding einde boekjaar
 • opmaken rapportering en tabellen
 • periodieke rapportering (Raad van Bestuur, Algemene Vergadering)
 • opstellen en neerleggen van de jaarrekening
 • advies inzake organisatie en beheer van de onderneming
 • begeleiding interne controleprocedures
 • keuze van boekhoudsoftware
 • opstarten en opleiding inzake boekhoudsoftware

Een accountant is iemand die beroepsmatig jaarrekeningen controleert, jaarrekeningen opmaakt of financiële administraties voert. Doel van de accountantscontrole van een jaarrekening is het verschaffen van zekerheid over de getrouwheid ervan, zodat de ondernemingsleiding, aandeelhouders, banken, beleggers, crediteuren, subsidieverstrekkers, enz. de jaarrekening kunnen gebruiken voor hun beslissingen en kunt u als bedrijfsleider een beeld vormen van uw mogelijke plannen en verwachtingen naar de toekomst toe.

Op zoek naar een accountant, een belastingconsulent, een boekhouder, een fiscalist te Antwerpen of zelfs in de ruime regio daarrond? FiduPlan kan u helpen met het voeren van de boekhouding (verwerken van in- en uitgaande facturen, financiële en diverse verrichtingen) en/of het nazicht van de door u gevoerde boekhouding en alle daarmee verband houdende activiteiten.

Belastingen & fiscaliteit


 • vennootschapsbelasting
 • personenbelasting
 • BTW
 • registratierechten, schenkbelasting en erfbelasting
 • successieplanning
 • belasting niet-inwoners
 • vertegenwoordiging of bijstand bij fiscale controles
 • fiscale optimalisaties
 • internationale aspecten

De Belgische fiscale wetgeving in al zijn aspecten wordt steeds meer werk voor specialisten. Daarvoor kunt u beroep doen op FiduPlan. Wij helpen u verder in deze diverse materies met het juiste advies en de juiste begeleiding, eventueel gesteund door externe raadgevers.

Financiële begeleiding


 • keuze van de bank en financieringsvorm
 • begeleiding kredietdossiers
 • financieringsaanvragen
 • opstellen financieel plan of businessplan
 • financiële herstructurering en planning
 • advies bij investeringsbeslissingen
 • budgettering
 • advies vermogensbeheer en vermogensplanning
 • toekomstplanning

In de loop van het ondernemingsleven is er wel eens nood aan kredieten om diverse redenen (investeren, overbrugging moeilijkere periode, …). Hiervoor kunt u op ons rekenen om u hierin te begeleiden.

Advies nodig?

U bent op zoek naar een accountant, een belastingconsulent, een boekhouder, een fiscalist? Voor een zaak die u wil oprichten? Of een bestaande zaak in volle groei met vragen rond optimalisatie? Voor het verkopen of overnemen van een zaak? Waar anderen u overstelpen met informatie geven wij advies.