Begin 2022 maakten vele ondernemers voor de eerste maal kennis met Reprobel, de instantie die instaat voor de inning en herverdeling van reproductievergoedingen. Ook dit jaar ontvingen veel ondernemers opnieuw een brief of e-mail met de vraag om voor 30 april 2024 hun aangifte in te dienen. Wat moet je hierover weten?

Reprobel is de instantie die instaat voor de inning van reproductievergoedingen (lees: vergoedingen voor het maken van – al dan niet digitale – prints en fotokopie├źn van auteursrechtelijk beschermde werken voor intern gebruik). Want telkens een werknemer een foto of een tekst kopieert of van het internet plukt, zijn daarop auteursrechten verschuldigd. Als beheersvennootschap die de rechten int, voerde Reprobel in 2023 campagne om bedrijven daarvan bewuster te maken.

Ontving je als ondernemer een brief of e-mail? Dan ben je verplicht een aangifte in te dienen. Dit kan via het digitale Reprobel-portaal. Om juridisch afgedekt te zijn, kun je een gecombineerde licentie kopen. Die omvat de reproducties van zowel digitale als afgedrukte werken.

Vooral in de groep van kleinere bedrijven en zelfstandigen nam het aantal aangiftes fors toe, met zowat 15.000 tot 62.500. Ongeveer de helft van de nieuw opgerichte ondernemingen en start-ups tekent meteen in op de gecombineerde licentie.

Werden in jouw bedrijf tijdens het referentiejaar 2023 geen fotokopie├źn genomen? Dan kun je een nulaangifte indienen.