Tegen eind maart moeten bedrijven vanaf 20 werknemers een opleidingsplan in het kader van de arbeidsdeal klaar hebben. Een bevraging leert dat bijna 4 op de 10 kmo’s dat plan vandaag klaar heeft. Ongeveer een derde moet er nog aan beginnen.

Wat is de arbeidsdeal?

De arbeidsdeal bevat een reeks maatregelen om de arbeidsmarkt te hervormen. Het doel is om de verhouding tussen de werkgelegenheid en de bevolking naar 80% te brengen tegen 2030. Met het opleidingsplan wil de overheid het levenslang leren stimuleren. Daarnaast bevat de deal ook een individueel opleidingsrecht voor medewerkers van 5 dagen per jaar, tenzij de sector dat aantal nog tijdelijk heeft verlaagd.

Opleidingsrekening

Van de werkgever wordt gevraagd een opleidingsrekening aan te leggen per medewerker, waarop de opleidingsrechten, de gevolgde opleidingen en het saldo te vinden zijn. Die opleidingsrekening zal beheerd worden in het Federal Learning Account (FLA) dat door de overheid vanaf april 2024 zal gelanceerd worden. Het is de bedoeling dat werkgevers daarin alle gevolgde opleidingen aanvullen en regelmatig de vooraf ingevulde gegevens controleren.

Huiswerk klaar?

Uit een bevraging van Acerta blijkt dat slechts 38 procent van de meer dan 500 bevraagde kmo’s vandaag hun huiswerk klaar hebben. Een derde is ermee bezig en nog eens 30% moet er nog aan beginnen. Het opleidingsplan moet ten op 15 maart aan de medewerkers worden voorgelegd en op 31 maart geregistreerd worden. Vanaf eind april kunnen er controles volgen.

Kmo’s die nog niet klaar zijn met hun opleidingsplan moeten dus voortmaken. Dat doen ze beter vandaag dan morgen, want kmo’s kunnen best wel wat moeite ondervinden om aan de nieuwe formaliteiten die de arbeidsdeal oplegt te voldoen.