Sinds 1 januari 2024 moet u rekening houden met ingrijpende wijzigingen met betrekking tot het btw-tarief voor afbraak en heropbouw van private woningen.

Tot nu toe kon u het tarief van 6% enkel (laten) toepassen voor renovaties van woningen ouder dan 10 jaar en voor de afbraak en heropbouw in 32 centrumsteden.

Sinds 1 januari 2021 gold een breder toepassingsgebied, waarbij dit verlaagd btw-tarief van 6% ook mogelijk werd voor afbraak en heropbouw buiten de 32 centrumsteden. Hierbij waren echter enkele strikte voorwaarden van toepassing:

De woning moest door de bouwheer afgebroken en heropgebouwd worden

De woning moest gedurende 15 jaar verhuurd worden in het kader van sociaal beleid

De woning moest minstens 5 jaar als enige eigen woning gebruikt worden

De woning had een maximale oppervlakte van 200m².

Deze maatregel gold ook voor de verkoop van onroerende goederen, waardoor projectontwikkelaars afbraak- en heropbouwprojecten met een btw-tarief van 6% konden verkopen. Deze uitbreiding was in eerste instantie van toepassing voor de jaren 2021 en 2022, maar werd uiteindelijk verlengd tot 2023. Vanaf 2024 is er echter een nieuwe regeling van kracht.

Invoering nieuw systeem

In heel België blijft nog één systeem bestaan op het gebied van afbraak en heropbouw aan 6% btw. Dit tarief geldt enkel voor:

Particulieren die de woning (met een maximale oppervlakte van 200m²) voor minstens 5 jaar als enige eigen woning gebruiken. Voor projectontwikkelaars is het dus niet langer mogelijk om afbraak- en heropbouwprojecten te verkopen met 6% btw.

Particulieren en vennootschappen die de woning (met een maximale oppervlakte van 200m²) gedurende 15 jaar verhuren in het kader van sociaal beleid.

Overgangsmaatregelen

Hebt u als particulier een woning gekocht van een bouwpromotor? Dan kunt u het tarief van 6% btw behouden voor facturen die u in 2024 ontvangt, op voorwaarde dat de omgevingsvergunning voor afbraak en heropbouw werd ingediend vóór 1 juli 2023.

Particulieren en vennootschappen die een omgevingsvergunning voor afbraak en heropbouw hebben ingediend vóór 1 januari 2024, kunnen in de 32 centrumsteden nog steeds genieten van het tarief van 6% btw voor facturen die worden ontvangen in 2024 onder de oude voorwaarden.