Een business- of ondernemingsplan is een essentieel document voor elke (beginnende) onderneming. Het beschrijft uw activiteit, de markt waarin u actief bent, uw concurrenten en uw financiële uitdagingen. Het helpt uw doelstellingen te verwezenlijken en obstakels te overwinnen – niet alleen tijdens de opstartfase van uw onderneming, maar ook later.

Wat is een businessplan?

Een businessplan dient een dubbel doel. Enerzijds geeft het inzicht in de financiële en praktische haalbaarheid van uw business-idee. Anderzijds stelt het investeerders en kredietverstrekkers in staat om uw onderneming te evalueren alvorens een lening of kapitaal toe te kennen.

Verplicht of niet?

Richt u een eenmanszaak op, dan is een ondernemingsplan niet verplicht. In alle andere gevallen wel. Ongeacht welke bedrijfsvorm u kiest: het is sowieso raadzaam om een businessplan op te stellen. Zonder zal u bij de bank geen lening kunnen afsluiten, noch investeerders kunnen aantrekken. Vanzelfsprekend focussen zij in de eerste plaats op het financiële luik van het businessplan.

Niet enkel voor starters

Een ondernemingsplan verplicht de starter om na te denken over een aantal essentiële zaken voor het welslagen van de onderneming. Maar ook ondernemers met al enkele jaren op de teller kunnen gebaat zijn bij een ondernemingsplan. Heel wat bedrijven stellen trouwens jaarlijks een plan op waarin alle doelstellingen van dat jaar, plus de financiële berekeningen, worden opgenomen. Het is het financiële en strategische kompas van de onderneming.

Bouwstenen van het ondernemingsplan

Er bestaan verschillende modellen voor de opbouw van een ondernemingsplan. Inhoudelijk zijn echter de volgende items essentieel:

Executive summary Doel:
de interesse van de lezer wekken.

Historiek van de onderneming
Een korte beschrijving van de realisaties uit het verleden. Bent u een starter, dan kan u de historiek overslaan.

Beleidsverklaring en visie
Wat doet uw onderneming, wie zijn uw klanten en wat zijn uw waarden?

Producten en/of diensten
Licht het product of de dienst toe en argumenteer waarom dit waardevol is voor de klant (waardepropositie).

Management en businessmodel
Wie maakt deel uit van het managementteam en wat zijn hun kwalificaties? Focus vooral op ervaringen en verwezenlijkingen. Maak daarnaast ook een schematische voorstelling van de verschillende stappen die een product of dienst doorloopt alvorens het bij de klant terechtkomt.

Marktanalyse en marketing
Wie zijn uw klanten en wat is het marktpotentieel? Wie zijn uw concurrenten en hoe gaat u zich onderscheiden? Hoe brengt u uw producten of diensten aan de man? Som de geplande marketingacties op en licht de verkoopstrategie toe (prijs, plaats, promoties, ?).

Financieel plan
Hoeveel omzet denkt u te gaan halen, hoeveel bedragen de kosten en hoe gaat u uw onderneming financieren? Voeg een geprojecteerde balans en resultatenrekening toe en geef een overzicht van de liquide middelen.