Geld doneren aan een erkend goed doel is fiscaal aftrekbaar. Mits u aan een aantal voorwaarden voldoet.

Als u een gift doet van minstens 40 euro (aan één vereniging of instelling), komt u in aanmerking voor een belastingvermindering. Uiteraard zijn hogere bedragen of giften aan meerdere goede doelen mogelijk.

De belastingaftrek bedraagt 45 procent van het bedrag van de gift(en). Bij een minimumgift van 40 euro ‘verdient’ u dus via uw volgende belastingaangifte 18 euro terug.

Maximaal 10 procent van uw netto belastbaar inkomen kan u een belastingvoordeel opleveren. Als het bedrag van de gift op uw fiscaal attest de grens van 10 procent overschrijdt, past de fiscus automatisch een beperking toe.

De gift moet afkomstig zijn van degene die er het belastingvoordeel voor aanvraagt. Het kan bijvoorbeeld niet om de opbrengst van een collectieve geldinzameling gaan. Voor acties zoals een eetfestijn of een tombola, of voor giften in natura, kunt u geen fiscaal attest krijgen.

Alleen giften aan ‘erkende instellingen’ – zoals bijvoorbeeld het Rode Kruis, Kom op tegen kanker, Child focus of een universitair ziekenhuis – komen in aanmerking voor het belastingvoordeel. Op de website van de FOD Financiën vindt u onder de rubriek ‘Belastingvoordelen/giften’ een lijst met erkende instellingen.

Ook giften aan een buitenlands goed doel komen in aanmerking voor een belastingvermindering, op voorwaarde dat de organisatie ‘gelijkwaardig’ is aan een goed doel dat erkend is in België. Maar giften aan instellingen voor (wetenschappelijk) onderzoek die rechtstreeks verbonden zijn met een politieke partij, komen niet in aanmerking.

Attest nodig

teOm het bedrag van uw gift(en) correct in te vullen op uw jaarlijkse belastingaangifte, moet u van het goede doel van uw keuze een fiscaal attest bekomen. Dat attest geldt immers als bewijs van de donatie voor de fiscus. Bij een controle door de belastingadministratie moet u het attest kunnen voorleggen. Meesturen met de aangifte hoeft niet.xt

Rijksregister- of ondernemingsnummer noodzakelijk

Sinds 1 januari 2024 moeten de instellingen die de giften ontvangen niet alleen de naam en het adres van de donateur vermelden op het fiscaal attest, maar ook het rijksregisternummer. Voor rechtspersonen en vennootschappen moet het ondernemingsnummer vermeld worden. Die verplichting is voor het eerst van toepassing op attesten voor de belastingaangifte in 2025.