In 2024 kunt u opnieuw op drie momenten een dossier indienen voor de kmo-groeisubsidie. Met dit subsidie-instrument wil de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen ondersteunen bij hun eigen groeitraject. Dat traject moet aansluiten bij één van de volgende belangrijke maatschappelijke thema’s: digitalisering, duurzaam/circulair ondernemen, innovatie en internationalisering.

Ingediende subsidieaanvragen worden beoordeeld op basis van vier evaluatiecriteria (ambitie, transformatie, onderbouwde aanpak en de noodzaak van kennis en expertise). Per thema wordt een rangschikking opgemaakt van de aanvragen die het minimale ambitieniveau behalen.

De subsidie wordt toegekend voor het verwerven of inkopen van de strategische kennis die u nodig hebt om het groeitraject te kunnen realiseren. Het verwerven van deze kennis kan gebeuren door:

enerzijds de aanwerving van een strategische medewerker die uw onderneming versterkt in de domeinen waarin uw kennis ontbreekt voor het realiseren van het groeitraject

anderzijds het inwinnen van advies van een dienstverlener om deze ontbrekende kennis in te kopen

De minimale projectkost (aanwerving en/of advies) bedraagt 20.000 euro. Kmo’s kunnen per groeitraject maximaal 50.000 euro subsidie ontvangen via de kmo-groeisubsidie. De subsidie bedraagt maximaal 25.000 euro voor een advies van één of meerdere externe dienstverlener(s) en maximaal 25.000 euro voor de aanwerving van één strategisch profiel. Het steunpercentage wordt vastgelegd op 50% van de advies- en/of loonkost.

In 2024 worden de volgende drie oproepen voorzien:

Oproep 1: woensdag 20 maart tot en met maandag 15 april

Oproep 2: maandag 1 juli tot en met zaterdag 31 augustus

Oproep 3: woensdag 20 november tot en met zondag 15 december