Over het toepasselijk btw-regime voor virtuele evenementen – zoals livestream opleidingen, online sportactiviteiten, online conferenties,? – bestaat binnen de verschillende EU-lidstaten heel wat onzekerheid.

Op dit moment is het zo dat als je diensten verricht van culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke of vermakelijke aard, deze worden geacht plaats te vinden waar deze diensten materieel worden verricht. Het gevolg? De omzetbelasting is van toepassing van van het land waar de evenementen of activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden. Hierbij maakt het niet uit of je afnemer een ondernemer of particulier is, en of die afnemer een evenement of activiteit fysiek of virtueel bijwoont.

Btw-tarievenrichtlijn omgezet in Belgische wetgeving

Voor virtuele culturele diensten wordt vanaf 1 januari 2025 de ‘Btw-tarievenrichtlijn’ omgezet in Belgische wetgeving. Dit heeft tot gevolg dat deze virtuele diensten belast worden in het land waar de afnemer woont of gevestigd is. Voor fysieke deelname veranderen de regels niet.

Loutere on-demand opleidingen (vooraf opgenomen) kwalificeren al als elektronische verrichte diensten en zijn dus belastbaar in het land waar de afnemer woont of is gevestigd.

B2B-context

Voor virtuele evenementen in een B2B-context worden vanaf 1 januari 2025 de diensten belast in het land waar de afnemer is gevestigd. Is de afnemer in een andere EU-lidstaat gevestigd dan de dienstverstrekker? Dan zal de btw moeten worden verlegd naar de afnemer.

B2C-context

Als jouw afnemer van de culturele dienst geen ondernemer is, dan word je geacht de culturele dienst te verrichten waar deze afnemer is gevestigd of waar hij zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats heeft. Als gevolg hiervan is de omzetbelasting van dat land van toepassing. Ligt dit land in de EU? Dan moet je de omzetbelasting van deze EU-lidstaat in rekening brengen aan de afnemer. Je kan deze omzetbelasting aangeven via een One Stop Shop-systeem.