Als u zonnepanelen laat plaatsen, dan kan u tot 3.680 euro belastingvermindering krijgen. Om uw fiscaal voordeel niet te verliezen, is het belangrijk dat u rekening houdt met een aantal voorschriften zoals waar u de zonnepanelen plaats en waarvoor u de energie gebruikt die daarmee wordt opgewekt. We geven een overzicht van de do’s en don’ts.

Belastingvermindering tot 3.680 euro

Wanneer u bepaalde werken met het oog op energiebesparingen in uw woning laat uitvoeren, kan u aanspraak maken op een belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven in uw aangifte in de personenbelasting.

U kan 40% van het bedrag van deze investeringen in mindering brengen van de verschuldigde belasting. Het is de verschuldigde belasting die verminderd wordt en dus niet uw belastbare inkomen. In bepaalde gevallen kan u de belastingvermindering omzetten naar een terugbetaalbaar belastingkrediet.

Let wel, het totale bedrag dat u in mindering mag brengen, wordt jaarlijks beperkt. Voor inkomstenjaar 2011 mag het totale bedrag van de verschillende belastingverminderingen (dus ook bijvoorbeeld vervanging van een stookketel) niet meer bedragen dan 2.830 euro per woning.

Investeringen in zonnepanelen krijgen een extra duwtje in de rug door een verhoogd aftrekbaar bedrag van 3.680 euro.

We geven hieronder een overzicht van de do’s en don’ts bij het plaatsen van zonnepanelen om uw belastingvermindering te vrijwaren. Deze zijn opgesteld op basis van circulaires die de fiscus heeft gepubliceerd en op basis van voorafgaande akkoorden die belastingplichtigen met de fiscus hebben afgesloten.

Do: aftrekken voor verschillende woningen

Het grensbedrag geldt per woning. Dat betekent dat wanneer u drie woningen heeft en hierop zonnepanelen plaatst, u de belastingvermindering tot drie keer kan genieten in hetzelfde jaar.

Do: zonnepanelen plaatsen op nieuwe woningen

Bij investeringen in zonnepanelen speelt de ouderdom van de woning geen rol. De belastingvermindering kan zelfs genoten worden bij woningen in aanbouw.

Do: kosten om uw dak aan te passen mee inbrengen

Als u uw dak moet aanpassen om de panelen te kunnen plaatsen, dan kan u ook deze kosten inbrengen. We denken hierbij aan een raster op het dak plaatsen waarop de panelen worden geïnstalleerd of een frame om zo de oriëntatie van de panelen meer geschikt te positioneren.

Do: verwarm uw zwembadwater met de energie van uw zonnepanelen

Als u uitgaven doet voor zowel een rationeler energiegebruik in uw woning als voor de  verwarming van uw zwembadwater, dan vormt dat op zich geen belemmering om de belastingvermindering te krijgen.

De installatie van zonnepanelen die zowel uw woning als een warmtepomp bedoeld om uw zwembadwater te verwarmen van elektrische energie voorziet, kan dus in aanmerking komen voor belastingvermindering.

Do: plaats uw zonnepanelen in uw tuin of op een bijgebouw

Om aanspraak te maken op de belastingvermindering, bent u niet verplicht om de zonnepanelen op uw huis te plaatsen. De panelen moeten wel uitsluitend uw woning van energie voorzien.

Komen dus ook in aanmerking:

Zonnepanelen op een oude woning waarvan u eigenaar bent, om elektriciteit te voorzien voor uw nieuwe woning die ernaast gelegen is.

Zonnepanelen geplaatst in uw tuin kunnen ook in aanmerking worden genomen voor de belastingvermindering, voor zover de andere voorwaarden zijn vervuld.

Zonnepanelen die u om technische redenen op een bijgebouw plaatst dat voor beroepsdoeleinden gebruikt wordt. De zonnepanelen voor beroepsgebruik en voor privégebruik moeten dan wel op aparte elektriciteitsmeters aangesloten zijn.

Zonnepanelen op het dak van een eerste woning om een tweede aangrenzende woning van elektriciteit te voorzien, kunnen in aanmerking worden genomen voor de belastingvermindering.

Don’t: kosten om uw elektriciteitskast om te vormen inbrengen

Alleen aanpassingswerken die noodzakelijk zijn om de zonnepanelen op uw dak te plaatsen, kunnen ingebracht worden.

Netbeheerders kunnen voor bepaalde types installaties van zonnecelpanelen de verplichting opleggen om de elektriciteitskast om te vormen naar drie fasen. De kosten verbonden aan deze aanpassingswerken komen niet in aanmerking voor de belastingvermindering.

Don’t: zonnepanelen plaatsen op een oude fabriek

U kan alleen een belastingvermindering krijgen voor investeringen voor een rationeler energieverbruik in een woning. Het moet dus gaan om een woning en niet om een gebouw van een andere aard.

Als u een fabriekspand of loods laat ombouwen naar lofts om bewoond te worden, dan komen de uitgaven in principe wel in aanmerking voor de belastingvermindering.