Voorraadbeheer vormt een essentieel maar vaak verguisd onderdeel van het bedrijfsbeheer. Wie slim is in het magazijn, kan echter een commercieel voordeel behalen.

Voorraad inslaan en beheren is duur. In België wordt de voorraadkost voor de gemiddelde kmo geraamd op 15 tot 20 procent van de financiële waarde van de voorraad. Toch is stock in veel gevallen onmisbaar. Om drie redenen:

1. Een snelle levering verhoogt uw service.

2. Door in bulk aan te kopen drukt u de prijs.

3. Allerhande omgevingsfactoren hebben een impact op de voorraadstrategie:

a) het productieproces: complexe goederen die gefaseerd worden geproduceerd, krijgen in afwachting van de volgende stap in het proces een plaats in het magazijn.
b) cyclische voorraad: seizoensproducten, zoals ijs, worden op voorhand geproduceerd en opgeslagen.
c) speculatieve voorraad: extra voorraad die wordt ingeslagen omdat men verwacht winst te kunnen maken (bijvoorbeeld bij een promoactie van een leverancier).

Hoeveel voorraad moet u inslaan?

Hoeveel artikelen u het best inslaat om een rendabele voorraad te verkrijgen, is van heel wat factoren afhankelijk, maar houd alvast deze vuistregel in het achterhoofd:

Voor artikelen met een lage winstmarge is een beperkte voorraad aangewezen.

Voor artikelen met een hoge marge kan een ruime voorraad aangehouden worden.

Wat is de kostprijs van voorraad?

Om de kostprijs van voorraad te kennen, houden we rekening met:

Prijs: kapitaalkosten verbonden aan voorraadbeheer (bijvoorbeeld rente op leningen bij de bank) en het ondernemingsrisico.

Ruimte: de kosten voor de huur van het magazijn, maar ook afschrijvingen op magazijnmeubilair, onderhouds- en energiekosten, personeelskosten, …

Risicofactor: kosten die het gevolg zijn van het risico inherent aan voorraadbeheer. Goederen in voorraad kunnen bijvoorbeeld verouderen, uit de mode raken of bederven, waardoor de verkoopprijs daalt. De totale voorraadkosten bedragen +/- 20 procent.

Uw voorraadstrategie bepalen: een kwestie van balans

Efficiënt voorraadbeheer gaat om het vinden van de juiste balans tussen service en kost. Bedrijven moeten afwegen wat een haalbare (en concurrentiële) levertijd is voor hun producten, en hoeveel procent van hun bestellingen ze tijdig en volledig (On Time, In Full of OTIF) willen leveren. Voor kritieke artikelen is een OTIF-percentage van 97 misschien wenselijk, terwijl voor producten uit de marge van het assortiment een lager percentage aanvaardbaar is.

Geautomatiseerd voorraadbeheer: efficiënt en foutloos

Automatisering beperkt menselijke fouten
Voorraadtellingen die met behulp van een barcodelezer gebeuren, bijvoorbeeld, bevatten gevoelig minder telfouten dan manuele tellingen. Een bijkomend voordeel van een geautomatiseerde telling is dat de voorraad meerdere keren per jaar onder de loep kan worden genomen. Bij een periodische telling krijg je een veel correcter beeld van de voorraadbewegingen, waardoor de magazijnier veel korter op de bal kan spelen.

Correct registreren van voorraadbewegingen
ERP-systemen spelen een cruciale rol in het correct registreren van de voorraadbewegingen. Ze zorgen ervoor dat alle in- en uitgaande goederenstromen in de voorraad afgedekt en op een correcte manier afgehandeld worden. Barcodes of RFID-systemen bieden hierbij een groot voordeel.

Voorraadoptimalisering en forecasting
Voorraadsoftware zoekt naar patronen in voorraadbewegingen en stelt op basis daarvan optimaliseringen voor. De software doet dus precieze voorspellingen en anticipeert op het verloop van in- en uitgaande artikelen. Zo komt u nooit voor verrassingen (of lege rekken) te staan. Bovendien hebben voorraadoptimaliseringen een gunstige impact op de kostprijs van stock.