Voortaan kan u zelf online bepaalde gegevens invoeren, wijzigen en schrappen in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Welke gegevens u kan aanpassen, is afhankelijk van het type van onderneming. De KBO Private Search is beveiligd en vereist het gebruik van een burgertoken of een elektronische identiteitskaart.

Beveiligd register

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) die bestaat sinds 2003, is een gegevensbank van de FOD Economie met de identificatiegegevens van de Belgische ondernemingen. De Kruispuntbank vervangt het vroegere handels- en ambachtsregister. Bij de inschrijving in de KBO ontvangt u een uniek ondernemingsnummer. De overheid gebruikt dit unieke nummer in al zijn communicatie met betrekking tot uw onderneming.

Public en Private Search

Sommige gegevens van de KBO zijn voor iedereen toegankelijk met de onlinetoepassing Public Search. Daarnaast levert de KBO diensten die alleen bestemd zijn voor ondernemingen. U kan met Private Search uw eigen gegevens raadplegen en sommige gegevens van andere ondernemingen opvragen voor commercieel gebruik.
Private Search is een beveiligde toepassing. De identificatie verloopt via een burgertoken of een elektronische identiteitskaart. Een burgertoken is een kaart met een lijst van persoonlijke codes, die u krijgt na registratie op het federaal portaal. Als u zich aanmeldt, ziet u automatisch de ondernemingsnummers van de ondernemingen die u mag raadplegen. Niet iedereen binnen de onderneming kan de applicatie gebruiken. Bovendien heeft elke groep een ander type van toegang met andere rechten.

Gratis data wijzigen

Foute of gewijzigde gegevens in de KBO vereisten tot voor kort een melding aan de KBO beheersdienst of een verplaatsing naar een ondernemingsloket en betaling (bv. 75 euro voor een adreswijziging van een vestigingseenheid). Nu verdwijnen opnieuw heel wat formaliteiten: uw onderneming kan rechtstreeks haar gegevens aanpassen zonder te passeren via een ondernemingsloket. Het type onderneming bepaalt welke gegevens u via Private Search gratis kan inschrijven, wijzigen en schrappen:

Ondernemers
Uw onderneming kan volgende gegevens invoeren, wijzigen of doorhalen in de KBO: de vermelding van uw website, telefoon- en faxnummers, e-mailadres, bankrekeningnummer, de handelsnaam van vestigingseenheden en de identificatiegegevens van de door de onderneming gevolmachtigde personen en het soort mandaten. U kan ook het adres van uw vestigingseenheden wijzigen.

Vrije beroepen
Ondernemingen die zijn ingeschreven als niet-handelsonderneming naar privaat recht kunnen – naast de hierboven vermelde informatie – de begindatum, het adres en de economische activiteiten van hun vestigingseenheden inschrijven en wijzigen.

Vzw’s
Vzw’s kunnen naast de basisgegevens, de begindatum, het adres en de economische activiteiten van hun vestigingseenheden inschrijven, wijzigen of doorhalen.

Meer info : KBO Private Search