De nieuwe berekening van het voordeel van alle aard van bedrijfswagens heeft al heel wat stof doen opwaaien. Ondertussen werd er aan de nieuwe regeling alweer gesleuteld. Daarnaast heeft de FOD Financiën antwoorden gepubliceerd op een reeks veel gestelde vragen. De aangepaste regeling wordt daarom ook opnieuw toegelicht, met het oog op de laatste wijzigingen.

Ouderdom wagen wordt mee in de berekening betrokken

Ook voor tweedehandswagens wordt de nieuwwaarde expliciet als uitgangspunt genomen. Dit principiële uitgangspunt wordt vanaf nu wel getemperd : voor oudere wagens wordt er per jaar een forfaitaire vermindering van 6 % toegepast op de catalogusprijs (met een max. 30 %).

Het volgende schema geeft een overzicht

Leeftijd van de auto = 0 tot 12 maanden : 100 % van de catalogusprijs

Leeftijd van de auto = 13 tot 24 maanden : 94 % van de catalogusprijs

Leeftijd van de auto = 25 tot 36 maanden : 88 % van de catalogusprijs

Leeftijd van de auto = 37 tot 48 maanden : 82 % van de catalogusprijs

Leeftijd van de auto = 49 tot 60 maanden : 76 % van de catalogusprijs

Leeftijd van de auto = meer dan 60 maanden : 70 % van de catalogusprijs

Ook al is de auto bijvoorbeeld 13 jaar oud, dan wordt nog steeds 70 % van de nieuwwaarde in aanmerking genomen.

De leeftijd van de auto wordt beoordeeld vanaf de eerste inschrijving bij de Directie Inschrijving Voertuigen (DIV). Dit heeft tot gevolg dat voor een drie jaar oude auto die eerder in het buitenland was geregistreerd en dan voor het eerst in België wordt ingeschreven, 100% van de catalogusprijs in aanmerking wordt genomen bij de berekening van het voordeel.

Een begonnen maand telt als volledige maand.

De aanpassing van de nieuwe regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari. Wat betreft de bedrijfsvoorheffing moet u ze evenwel slechts toepassen vanaf 1 mei. Wie zich bezighoudt met de loonbrieven van de eerste maanden van 2012, moet dus met de nieuwste regeling nog geen rekening houden.

Hoe zit het met de btw ?

De berekening vertrekt zoals gezegd van de catalogusprijs, zonder rekening te houden met eventuele kortingen, maar wel inclusief btw. De btw die in aanmerking moet worden genomen, is niet de effectief betaalde btw, maar de theoretische btw op de catalogusprijs.

Een voorbeeld: uw vennootschap stelt u een wagen ter beschikking met een catalogusprijs van 25.000 euro exclusief btw. Dankzij het autosalon kan deze wagen echter worden aangekocht tegen 20.000 euro. Het voordeel van alle aard zal dan toch worden berekend op 25.000 + 5.250 = 30.250 euro. De btw op de catalogusprijs, en niet die op de werkelijk betaalde prijs, is doorslaggevend.

Wat als u de wagen niet het volledige jaar gebruikt ?

Auto slechts een deel van het jaar ter beschikking

Als u de wagen slechts een deel van het jaar gebruikt, mag het voordeel pro rata temporis worden berekend op basis van het aantal kalenderdagen waarop u de wagen ter beschikking had. De dag waarop u de auto inlevert, telt niet mee. De eerste dag van gebruik wordt wel meegeteld.

Tijdelijk niet-gebruik van de wagen

Wanneer u de bedrijfswagen tijdelijk niet gebruikt (1) omdat die wordt hersteld of (2) omdat u afwezig bent wegens ziekte, vakantie of buitenlandse dienstreis, mag het voordeel niet worden verminderd. Als u verplicht bent om de wagen bij langdurige ziekte terug in te leveren, kan het wel. Let op: de vermindering kan enkel worden toegepast als u verplicht bent, niet als u de wagen vrijwillig tijdelijk inlevert.

Verschillende wagens in één jaar

Als u gedurende het jaar de ene bedrijfswagen inruilt voor een andere (met een ander voordeel van alle aard), dan moet de waarde van het voordeel voor beide voertuigen apart worden berekend. Hetzelfde geldt als u tijdelijk over een ‘voorlopige’ auto beschikt, in afwachting van uw definitieve model.

Nog onduidelijkheid over…

Over twee elementen bestaat er nog onduidelijkheid. De huidige toelichting voorziet dat de volgende praktijken zullen worden afgeschaft, wat een verdere verzwaring van het fiscaal regime zou inhouden. Maar ook hier kunnen nog verdere aanpassingen gebeuren.

Wat met het woon-werkverkeer ? Tot nu bestond hiervoor een forfaitaire vrijstelling : het voordeel kon dus deels worden beschouwd als terugbetaling van kosten voor woon-werkverkeer. Ook werknemers met een bedrijfswagen konden er gebruik van maken. De toelichting meldt dat dit waarschijnlijk vanaf aanslagjaar 2013 wordt afgeschaft.

Carpoolers. Ook voor wie carpoolers meenam, kon tot nu toe het voordeel worden beperkt. Ook die mogelijkheid zou verdwijnen.