Bent u op zoek naar nieuwe medewerkers? Wie dit jaar of in 2011 bepaalde werkzoekenden aanwerft, komt in aanmerking voor het voordelige win-winplan. Het plan biedt uitzonderlijke voordelen op de loonkost van jonge en oudere werkzoekenden via uitkeringen die de RVA uitbetaalt.

Drie doelgroepen werkzoekenden

Het win-winplan richt zich op drie doelgroepen:

jongeren: werkzoekenden jonger dan 26 jaar zonder diploma van het hoger secundair onderwijs of hoogstens met een diploma van het hoger secundair onderwijs. De jongeren zonder diploma moeten ten minste drie maanden ingeschreven zijn als werkzoekende, de jongeren met een diploma van het hoger secundair onderwijs, maar geen hoger diploma moeten minimum zes maanden werkzoekend zijn;

50-plussers: uitkeringsgerechtigde werklozen die minimum 50 jaar oud zijn. Ook zij moeten minimum zes maanden ingeschreven zijn als werkzoekende;

langdurig werklozen: uitkeringsgerechtigde werklozen die sinds minimum 1 tot maximum 2 jaar werkzoekend zijn.

Geactiveerde werkloosheidsuitkering of werkuitkering

Werkzoekenden die van het win-win aanwervingsplan willen genieten, moeten een formulier C63-werkkaart aanvragen in het RVA-kantoor (of via de website), PWA-kantoor of het formulier downloaden. Die kaart opent het recht op de geactiveerde werkloosheidsuitkering, “werkuitkering” genoemd. De werkuitkering bewijst dat de werknemer in aanmerking komt voor een vermindering van de RSZ-bijdragen.

Alle werkgevers uit de privésector

Alle werkgevers uit de privésector kunnen van het win-win aanwervingsplan genieten.

Voordelen voor werkgever

1° Vermindering nettoloon.

Dankzij dit plan geniet u van een vermindering van het nettoloon dat u aan de werknemer moet betalen. De RVA betaalt aan de werknemer een geactiveerde werkloosheidsuitkering of werkuitkering. Het bedrag daarvan kan oplopen tot 1.100 euro per maand. Als uw werknemer deeltijds werkt of zijn werkregime wijzigt, wordt het bedrag van de uitkering proportioneel aan het wekelijkse werkregime toegekend. M.a.w. een deeltijdse werknemer krijgt een lagere uitkering dan een voltijdse werknemer.
Het bedrag van deze uitkering mag u aftrekken van het te betalen nettoloon. U betaalt dan enkel nog de rest van het nettoloon aan de werknemer, de persoonlijke bijdragen voor sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing.
Let op. De uitkering wordt niet betaald als uw werknemer in het systeem van de dienstencheques werkt omdat het stelsel van de dienstencheques al het voorwerp uitmaakt van overheidssubsidie.

2° Vermindering patronale bijdragen aan sociale zekerheid.

Verder geniet u van een vermindering van uw patronale bijdragen aan de sociale zekerheid. In bepaalde gevallen is er bijna sprake van een vrijstelling van die bijdragen.

Meer info: www.winwinplan.be