Binnenkort is het weeral vakantie. Toeristen brengen uit hun vakantiebestemming graag goederen mee die daar goedkoper en lekkerder zijn: Luxemburgse sigaretten, Franse of Italiaanse wijn, Ierse whiskey. Al deze producten zijn echter accijnsgoederen: dat wil zeggen dat u er accijnzen voor moet betalen in het land waar ze uiteindelijk verbruikt zullen worden. In principe is er dus toch Belgische accijns verschuldigd. Maar een beperkte hoeveelheid kan u toch meebrengen.

Uitgangspunt

De internationale regel is dat de belasting (de accijns) op accijnsgoederen als sigaretten en drank  moeten worden betaald in het land waar de goederen verbruikt worden. Goederen die u van uw vakantie meebrengt, worden hier verbruikt en zouden dus in principe in België belast moeten worden. Daardoor gaat uw besparing die u doet, bv. door goedkopere Luxemburgse accijns op sigaretten, natuurlijk verloren.

Uitzondering voor particulieren die een beperkte hoeveelheid goederen invoeren

Particulieren kunnen accijnsgoederen over de grenzen heen brengen zonder dat er bijkomende accijnzen worden geheven. U kan dus wel goederen uit het buitenland meebrengen, zonder dat u er Belgische accijns op moet betalen. Uiteraard betaalt u wel accijnzen in het land waar u ze koopt.

U moet de volgende voorwaarden respecteren:

u bent particulier: de vrijstelling geldt niet als het kopen, verkopen en verhandelen van accijnsgoederen uw professionele activiteit uitmaakt;

u heeft op het moment van de aankoop accijnzen betaald in de lidstaat waar u de goederen kocht: anders zou u nergens belastingen betalen en dat is natuurlijk de bedoeling niet;

de producten zijn louter voor uw eigen behoefte bestemd: u mag ze niet voor iemand anders meebrengen en zeker niet doorverkopen;

u vervoert de goederen zelf: u mag geen vervoerder betalen om de producten over de grens te brengen.

De vraag rijst dan wanneer goederen bestemd zijn voor uw ‘eigen behoeften’. De wetgever heeft daarvoor de volgende criteria voorzien:

de commerciële hoedanigheid en de beweegredenen van de persoon die de accijnsgoederen in bezit heeft;

de plaats waar de goederen zich bevinden;

de wijze waarop ze worden vervoerd;

documenten betreffende de accijnsgoederen;

de aard en de hoeveelheid van de accijnsgoederen.

Hoeveel drank en sigaretten mag u concreet meebrengen (binnen de EU)?

Binnen de Europese Unie werden (minimale) limieten afgesproken van de  hoeveelheid producten die u zeker mee over de grens mag nemen. Sommige lidstaten hanteren daarnaast hogere drempels. Eigenlijk zijn deze hoeveelheden voor tabak en alcohol ‘indicatieve limieten’ van wat als gebruik voor eigen behoeften kan worden beschouwd. De limieten gelden per persoon (kinderen worden evenwel niet meegeteld): als u met twee naar het buitenland gaat, mag u dus dubbel zoveel accijnsgoederen mee naar België brengen.

De limieten zijn ‘indicatief’ en dus niet bindend: als u meer dan 800 sigaretten meebrengt, betekent dat nog niet dat deze hoeveelheid niet meer voor eigen behoefte kan zijn. De autoriteiten kunnen u dan wel vragen stellen en u zal moeten kunnen verantwoorden dat de goederen toch voor persoonlijk gebruik bedoeld zijn.

Een overzicht van de toegestane hoeveelheden:

Tabaksproducten

sigaretten: 800 stuks;

cigarillo’s (sigaren met een maximumgewicht van 3 gram/stuk): 400 stuks;

sigaren: 200 stuks;

rooktabak: 1,0 kilogram;

Alcoholhoudende dranken

gedistilleerde dranken (met een alcoholpercentage van meer dan 22 %): 10 liter;

tussenproducten (vermout, sherry, port): 20 liter;

wijn: 90 liter (waarvan maximum 60 liter mousserende wijn);

bier: 110 liter.

Hoeveel drank en sigaretten mag u concreet meebrengen (van buiten de EU)?

Als u van buiten de Europese Unie komt gelden er strengere regels. Deze beperkingen gelden ook wanneer u terugkomt van de Canarische Eilanden, de Kanaaleilanden, Gibraltar of andere gebieden die wel tot de Europese Unie behoren, maar waar de Europese btw- en accijnsregels toch niet van toepassing zijn.

Voor tabaksproducten geldt er een hogere en lagere maximumhoeveelheid (naargelang het EU-land waar u de goederen binnenbrengt). De lagere maximumhoeveelheid geldt in Bulgarije, Estland, Griekenland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië en Slowakije. België hanteert de hogere drempel.

Tabaksproducten (hogere drempel)

sigaretten: 200 stuks; of

cigarillo’s (sigaren met een maximumgewicht van 3 gram/stuk): 100 stuks; of

sigaren: 50 stuks; of

rooktabak: 250 gram.

Let op: het gaat in dit geval om “of” sigaretten, “of” sigaren…u kan dus niet en 200 sigaretten en 50 sigaren invoeren. Een beperking die binnen de EU niet geldt.

Tabaksproducten (lagere drempel)

sigaretten: 40 stuks; of

cigarillo’s (sigaren met een maximumgewicht van 3 gram/stuk): 20 stuks; of

sigaren: 10 stuks; of

rooktabak: 50 gram.

Alcoholhoudende dranken

gedistilleerde dranken (met een alcoholpercentage van meer dan 22 %): 1 liter;

tussenproducten (vermout, sherry, port) of mousserende wijn : 2 liter;

wijn: 4 liter;

bier: 16 liter.