Als u de verkeersbelasting op uw wagen niet betaalt, dan riskeert u uw wagen bij een controle te moeten achterlaten. U krijgt op het moment van de controle wel de mogelijkheid om alsnog ter plekke cash of via bankcontact te betalen. U krijgt in elk geval een boete voor laattijdige betaling. De fiscus geeft aan dat ze de controles op de betaling van verkeersbelasting strenger maakt.

Wagen kan in beslag genomen worden als u niet betaald heeft

Elk jaar blijft tien procent van de verkeersbelastingen onbetaald. De fiscus wil hier iets aan doen en gaat strenger controleren. Voortaan kan de fiscus uw wagen in beslag nemen als bij een controle blijkt dat u de verkeersbelasting niet betaald heeft.

Als u een controle krijgt en blijkt dat u niet betaald heeft, dan heeft u volgende mogelijkheden.

Onmiddellijk betalen via bankkaart. De verbalisanten worden uitgerust met een mobiele betaalterminal (Bancontact of Mister Cash).

Binnen de vier dagen betalen via overschrijving. Uw voertuig wordt op dat moment wel geïmmobiliseerd, wat betekent dat u niet verder mag rijden. U krijgt 96 uur (vier dagen) om te betalen. Pas dan wordt het voertuig vrijgegeven. Als u niet betaalt, wordt uw wagen in beslag genomen en wordt u hiervan per brief op de hoogte gesteld. Er is in ieder geval ook een boete te betalen voor laattijdige betaling.

Pas betalen wanneer het voertuig al in beslag genomen is. Bij betaling zal uw voertuig worden vrijgegeven.

Niet betalen. In dat geval zal de rechter de betaling van de sommen gelasten en de verkoop van het in beslag genomen voertuig bevelen.

Strengere controles

De fiscus geeft aan dat de eerste controles al bezig zijn. Mogelijks wordt er ook gebruik van gemaakt om te controleren of mensen accijnzen op diesel ontduiken door op ‘rode diesel’ te rijden.

Verkeersbelasting jaarlijks betalen

De verkeersbelasting is een belasting die u jaarlijks moet betalen wanneer u een bestuurder bent van een gemotoriseerd voertuig en u gebruik maakt van de openbare weg. Het bedrag dat u betaalt, is gebaseerd op het vermogen van uw motor, de cilinderinhoud of van de maximaal toegelaten massa (MTM) van het voertuig.
De wet voorziet een aantal verminderingen van de verkeersbelasting. Er wordt echter geen vermindering toegekend op de verkeersbelasting van personenwagens.
Op sommige voertuigen betaalt u daarentegen een jaarlijks geïndexeerde forfaitaire belasting. Deze voertuigen zijn:

oldtimers: auto’s ouder dan 25 jaar;

kampeeraanhangwagens en de aanhangwagens voor het vervoer van een boot;

militaire voertuigen uit verzamelingen.

Personen met een handicap zijn vrijgesteld van de verkeersbelasting voor hun voertuig.