Als u goederen in België invoert om ze onmiddellijk daarna over te brengen naar een andere EU-lidstaat, dan moet u hierover geen btw betalen. Een nieuwe wet legt de voorwaarden vast om van deze vrijstelling te genieten. Het gaat eigenlijk om de omzetting in de Belgische wetgeving van een Europese richtlijn. Voortaan moet het btw-nummer van de ontvanger op de aangifte staan en moet u kunnen bewijzen dat de goederen bij invoer onmiddellijk bestemd zijn om overgebracht te worden naar een andere EU-lidstaat.

Vrijgestelde invoer

De invoer van goederen is vrijgesteld van btw indien deze goederen onmiddellijk na invoer worden geleverd aan of overgebracht naar een belastingplichtige in een andere lidstaat. We verduidelijken met een voorbeeld.

De Brusselse firma Génie & Travaux verricht openbare werken en verhuurt materieel voor de burgerlijke bouwkunde. Génie & Travaux voert vanuit Japan werfwagens in die zij in Antwerpen in het vrije verkeer brengt en ten verbruik aangeeft. Dit materieel wordt rechtstreeks doorgestuurd naar Frankrijk. Génie & Travaux is in Frankrijk voor de btw geïdentificeerd om er een snelweg aan te leggen.

De verzending van de Japanse werfwagens moet worden beschouwd als een overbrenging gelijkgesteld met een intracommunautaire levering. Voor zover de andere voorwaarden vervuld zijn, kan de onderneming Génie & Travaux dus de vrijstelling van btw inroepen.

De voorwaarden voor deze vrijstelling worden vastgesteld door de lidstaten. Deze moeten wel voldoen aan een aantal minimumvoorwaarden die terug te vinden zijn in een Europese richtlijn. Deze voorwaarden zijn nu omgezet naar de Belgische wetgeving.

Btw-nummer vermelden

Waneer de goederen voor verbruik worden aangegeven, dan moet u op de “aangifte voor het verbruik”, ook een btw-nummer in de andere lidstaat vermelden:

uw eigen btw-nummer in de lidstaat van aankomst van de goederen. In het voorbeeld is dat het Franse btw-nummer van de Brusselse firma Génie & Travaux, of;

het btw-identificatienummer dat in de andere lidstaat werd toegekend aan uw klant aan wie de goederen intracommunautair worden geleverd.

Wanneer u geen geldig btw-nummer vermeldt dat door de andere lidstaat werd toegekend, dan kan geen vrijstelling worden verleend.

Bewijzen dat goederen naar andere lidstaat gaan

U moet op het ogenblik van de aangifte voor het verbruik kunnen bewijzen dat de ingevoerde goederen bestemd zijn om vanuit België te worden vervoerd of verzonden naar een andere lidstaat.

U kan dat bewijs leveren door allerlei handelsdocumenten te bewaren zoals bestelbons, vervoerfacturen, vervoercontracten en betalingsstukken.

Wanneer u zelf of uw klant het vervoer regelt, dan is het moeilijker om het vervoer van de goederen te bewijzen. Er is immers geen derde onafhankelijke partij. In dat geval kunnen volgende elementen als bewijs gelden:

een geschreven opdracht van uw klant waarin duidelijk staat dat de goederen bestemd zijn om vervoerd te worden naar een andere lidstaat;

betalingsstukken van voorschotten die de koper al heeft gedaan.

U heeft er dus alle belang bij om voldoende bewijskrachtige stukken te bezitten met betrekking tot het vervoer of de verzending van de goederen.