Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steunt ondernemers via een breed gamma aan subsidies. Voor verschillende steunaanvragen treden op 25 maart 2019 aangepaste regels in werking. Wij doen een poging om door de bomen dit nieuwe Brusselse subsidiebos in kaart te brengen.

Externe opleidingen

Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen kunnen subsidies aanvragen voor de opleiding van hun personeel door externe deskundigen. Conferenties en seminaries, opleidingen over het dagelijks beheer komen niet in aanmerking. En ook niet alle sectoren. Uitgesloten zijn bv. apotheken, kinderopvang en activiteiten van notarissen. Het aantal gesubsidieerde externe opleidingen is beperkt tot vijf per begunstigde per jaar.
Voor een micro- of kleine onderneming bedraagt het maximaal steunbedrag 10.000 euro per begunstigde per jaar. Voor een middelgrote onderneming is dat 15.000 euro. Telkens exclusief btw en belastingen. De steunaanvraag wordt ten laatste een maand voor de startdatum van de externe opleiding ingediend.

Oprichting en overname

Natuurlijke personen kunnen voor projecten om een onderneming op te richten of over te nemen, subsidies aanvragen, op voorwaarde dat ze zich laten begeleiden door een instelling die de minister aanwijst. Ook groepen (= minimaal drie natuurlijke personen) die een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk in de Brusselse regio willen oprichten of overnemen, hebben recht op steun. Ook de verfijning van zo’n uitgewerkt en vergevorderd project komt in aanmerking.
De steun voor preactiviteit bestaat uit een premie die 60% van de kosten dekt van: consultancyopdrachten, van maximaal één korte opleiding, voor de deelname aan een buitenlandse beurs; de aankoop of de huur van uitrustingen, van een overnamediagnose.
De maximale steunbedragen per project zijn :

3.000 euro voor de uitwerking van een nieuw project;

15.000 euro voor de verfijning van een uitgewerkt project;

15.000 euro voor een overnameproject.

Beveiliging

Micro-ondernemingen en kmo’s die de beveiliging van vestigingseenheden verbeteren door het plaatsen van een alarmsysteem, een mechanisch beveiligingssysteem (luik, rooster, traliewerk …) of een videocamerabewakingssysteem, kunnen subsidies aanvragen. Het minimumbedrag van de investering verlaagt van 5.000 naar 3.000 euro. Een maximum is er niet. De premie wordt wel geplafonneerd op 10.000 euro, voor investeringen van 25.000 euro of meer. Brussel geeft maar één premie per vestigingseenheid.

Milieu

Micro-ondernemingen en kmo’s krijgen subsidies om hun productiemethoden binnen de 3 jaar aan te passen aan een nieuwe Europese, federale of gewestelijke milieunorm, kwaliteitsnorm, veiligheidsnorm of hygiënenorm. De subsidie dekt de uitgaven voor machines, uitrustingen en inrichtingen. Ook bij leasing. De investeringskosten moeten wel tussen de 5.000 euro en de 80.000 euro liggen (dit zijn nieuwe bedragen; voorheen: tussen de 7.500 en 400.000 euro). De subsidie dekt 40% van de investeringskosten en bedraagt ten hoogste 32.000 euro per jaar (d.i. 40% van 80.000). De bestaande premie voor aanpassing aan normen in niet-milieugebonden aangelegenheden wordt samengevoegd met de premie voor bescherming van het leefmilieu.

Vergroening, bodemsanering en stedelijke integratie

Grote ondernemingen, kmo’s en micro-ondernemingen die naar aanleiding van een gerechtelijke of administratieve beslissing, een norm of vergunning investeringen uitvoeren op het vlak van burenhinder (visuele hinder), sanering van verontreinigde terreinen of behandeling van bodemvervuiling; en beplanting, groendaken of groene gevels, kunnen maximum 80.000 euro subsidie per jaar krijgen.
Subsidies voor herlokalisering van bedrijven, mobiliteit van goederen, mobiliteit van personeel en verandering van bestemming wordt uit het subsidiepakket voor de stedelijke integratie geschrapt. Nieuw is een subsidie voor hele kleine ondernemingen die van de mindere toeloop tijdens grote openbare werken gebruikmaken om hun gevel en bezoekersruimtes op te frissen.
Opgelet! Deze steun wordt alleen toegekend aan ondernemingen in specifieke sectoren. Zoals: winkels, horecazaken, leasingbedrijven, immobiliënkantoren of schoonheidssalons.
De premie bedraagt 40% van de investeringskosten. De investeringskost bedraagt ten minste 3.000 euro (voorheen 5.000) bij investeringen in toegankelijkheid, en ten minste 5.000 euro (voorheen 7.500) in de andere gevallen. Voor verfraaiingsinvesteringen schommelen de kosten tussen 3.000 en 10.000 euro.

Procedure

Steunaanvragen worden ingediend bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.
Kruidtuinlaan 20 te 1035 Brussel.
http://werk-economie-emploi.brussels

De nieuwe subsidieregimes gelden voor de subsidiedossiers die vanaf 25 maart 2019 worden ingediend.