Hoewel werkstress een aandachtspunt blijft, zit het wel goed met de tevredenheid van de Vlaamse zelfstandigen. Dat blijkt uit onderzoek van de SERV, de sociaal-economische raad van Vlaanderen.

Van de 1.788 Vlaamse zelfstandigen die dit jaar (bij de eerste meting sinds de coronacrisis) hun input gaven, blijkt 52,5 procent positief over alle domeinen. Bij de start van de meting in 2007 was dat nog 47,7 procent. Die stijging is opmerkelijk, aangezien de tevredenheid bij werknemers eerder stabiliseert.

De opvallendste positieve tendensen uit het onderzoek

9 op de 10 zelfstandigen zijn gemotiveerd

zo goed als alle ondervraagden zijn tevreden met hun leermogelijkheden.

Werkstress blijft wel een werkpunt. Ruim een derde van de ondernemers ervaart te veel stress. Zelfstandigen die zelf personeel in dienst hebben ervaren nog meer stress (44 procent). De bijkomende verantwoordelijkheden en administratieve lasten van het personeelsbeheer zijn daar wellicht verantwoordelijk voor.

Werk-privébalans

De balans tussen werk en privé gaat er wel op vooruit: 29,7 procent worstelt vandaag met die combinatie, tegenover 34,5 in 2007. Het gemiddeld aantal werkuren is ook gedaald: van 56,8 per week naar 52,2. Dat wijst mogelijk op een voorzichtige mentaliteitswijziging.

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) meet de kwaliteit van jobs driejaarlijks. Aanvankelijk eerst enkel voor werknemers, maar sinds 2007 ook voor zelfstandigen.