Kmo’s zijn pessimistisch over hun rendabiliteit en het stijgende aantal laattijdige betalingen. Dat blijkt uit de kmo-barometer van ondernemersorganisatie Unizo.

De rendabiliteitsproblemen zijn volgens Unizo het gevolg van de sterk stijgende loonkosten en energiefacturen. Die wegen op de kostenstructuur van kmo’s en drukken de winst. Maar ook het stijgend aantal laattijdige betalers baart de ondernemersorganisatie zorgen. Ze hekelt de “verregaande en steeds toenemende bescherming die consumenten genieten bij wanbetaling.”

Opvolging late betalers

Een strikt debiteurenbeheer is daarom een must in elke onderneming. Houd het volgende stappenplan indachtig:

Stap 1: schriftelijke betalingsherinnering
Van zodra de betalingstermijn overschreden is, stuurt u een eerste schriftelijke betalingsherinnering via e-mail of per post.

Stap 2: telefonische rappel
Hebt u drie dagen na de vervaltermijn van uw schriftelijke herinnering nog geen reactie van uw klant? Informeer dan even telefonisch. Kan de klant niet onmiddellijk betalen? Luister naar de redenen, toon begrip en probeer een oplossing uit te dokteren, maar wees niet té toegeeflijk: de verantwoordelijkheid ligt bij de klant, niet bij u.

Stap 3: tweede en derde aanmaning
Heeft uw schriftelijk en/of telefonisch betaalverzoek niet het gewenste resultaat? Stuur dan een tweede, en indien nodig, derde herinnering. Vermeld in deze rappels duidelijk de voorgaande acties en de gevolgen. In de derde aanmaningsbrief laat u zeer duidelijk verstaan dat dit de laatste waarschuwing is voordat de vordering naar het incassobureau gaat.

Stap 4: juridische stappen
In deze laatste stap neemt een incassobureau of advocaat het van u over. Zij dwingen via juridische weg een betaling van de factuur af. De debiteur draait dan niet alleen op voor de achterstallige facturen (plus intresten), maar ook voor de gerechtskosten.

Achtste kwartaal op rij negatieve score

De kmo-barometer laat voor het achtste kwartaal op rij een negatieve score optekenen. Met een score van -10,57 is er een duidelijke verslechtering ten opzichte van juni, toen de score -3,39 bedroeg. Er is een relatief grote ontevredenheid over de economie en de orderboeken raken minder gevuld, zowel op korte als op langere termijn.