Vennootschappen krijgen tijd tot 7 november 2011 in plaats van 13 oktober 2011 voor de indiening van de elektronische aangifte in de vennootschapsbelasting via Biztax. Het toegenomen aantal aangiften dat Biztax afhandelt samen met de aangiften in de personenbelasting die via tax-on-web worden ingediend, hebben lange wachttijden tot gevolg. Om de belastingplichtigen toe te laten hun aangifte tijdig in te dienen, wordt de indieningstermijn verlengd.

Biztax opvolger van VenSoc

Biztax bestaat sinds mei dit jaar en vervangt de vorige versie, VenSoc waarmee de Ven.B.-aangiftes al sinds 2005 elektronisch kunnen worden ingediend. Biztax maakt gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language). De aangifte en bijlagen worden vertaald in een XBRL-taxonomie, een woordenboek dat alle gevraagde gegevens bevat. De nieuwe toepassing biedt bijkomende functionaliteiten aan de gebruikers, zoals het indienen van meerdere aangiften in één pakket en het raadplegen van de ingediende aangiften.
In overleg met de cijferberoepen zal de FOD Financiën trouwens nog verbeteringen aanbrengen om Biztax efficiënter te maken.
Het modelformulier van de aangifte in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2011 is afgestemd op Biztax. Het kreeg een volledig nieuwe lay-out, de vakken zijn niet langer genummerd en de codering is nieuw.

Deadline aangifte 7 november 2011

Begin oktober hadden al 113.289 vennootschappen hun aangifte via Biztax ingediend. In 2005 waren dat nog maar 14.060 vennootschappen.

Voor de aangiften die uiterlijk op 7 oktober 2011 op papier moesten worden ingediend, beschikken de vennootschappen over een bijkomende termijn tot 7 november 2011 om middernacht (in plaats van 13 oktober 2011) voor de indiening van de elektronische aangifte via Biztax.

Voor de aangiften die na 7 oktober 2011 op papier moeten worden ingediend, beschikken de vennootschappen automatisch over een bijkomende termijn van één maand ten opzichte van de indieningsdatum van de papieren aangifte voor de indiening van de elektronische aangifte Biztax.

Voorbeelden :

indieningsdatum papieren versie : 22.09.2011 – BizTax : 7.11.2011

indieningsdatum papieren versie : 15.10.2011 – BizTax : 15.11.2011

Meer info: http://www.minfin.fgov.be/biztax.htm