Als u te weinig inkomsten heeft om van de belastingvermindering voor dienstencheques te genieten, dan kan u een terugbetaalbaar belastingkrediet vragen. Op die manier gaan de fiscale voordelen van de dienstencheques niet verloren voor personen met een laag belastbaar inkomen. De fiscus verduidelijkt hoe dit belastingkrediet werkt.

U kan de belasting die u verschuldigd bent, verminderen met de belastingvermindering voor dienstencheques. Als u echter een laag inkomen heeft of een vervangingsinkomen, dan kon u geen belastingvermindering genieten omdat u geen of onvoldoende belasting betaalde. Daarom heeft de fiscus de mogelijkheid voorzien om de belastingvermindering (gedeeltelijk) om te zetten naar een terugbetaalbaar belastingkrediet. Dit is een aftrek die ook wordt toegekend wanneer u geen belasting verschuldigd bent. Dan krijgt u het krediet terugbetaald.

Wie kan het belastingkrediet aanvragen?

Iedereen die in Belgiƫ aan de inkomstenbelasting onderworpen is, komt in principe in aanmerking om het krediet aanvragen. Het gaat om rijksinwoners (onderworpen aan de personenbelasting) en niet-rijksinwoners (onderworpen aan de belasting der niet-inwoners).

De fiscus heeft echter twee uitzonderingen voorzien. De belastingvermindering voor dienstencheques kan niet omgezet worden naar een terugbetaalbaar belastingkrediet voor volgende personen.

Belastingplichtigen waarvan het belastbaar inkomen hoger is dan 23.900 euro (bedrag na indexatie voor aanslagjaar 2010 – inkomsten 2009).

Bepaalde ambtenaren van de Europese Unie en andere personen die specifieke inkomsten genieten.

Hoeveel bedraagt het belastingkrediet?

Als het totaal van de uitgaven voor dienstencheques aanleiding heeft gegeven tot een werkelijke vermindering van de belasting, mag er geen belastingkrediet worden verleend.

Als u niet het volledige bedrag van de dienstencheques in mindering heeft kunnen brengen, dan kan u voor dat verschil een belastingkrediet aanvragen. Het is dus mogelijk dat u voor uw totale uitgaven aan dienstencheques op een jaar, voor een gedeelte een vermindering krijgt en voor een gedeelte (dat u niet in mindering heeft kunnen brengen) een belastingkrediet. Als u niets in mindering heeft kunnen brengen omdat uw belastbare basis te laag is, dan kan u een belastingkrediet vragen voor een bedrag dat overeenstemt met 30% van de in aanmerking te nemen uitgaven voor dienstencheques.

Hoe wordt het krediet verrekend?

U kan het belastingkrediet vragen wanneer u uw belastingaangifte indient. Het belastingkrediet voor dienstencheques wordt bij de andere verrekenbare en terugbetaalbare bestanddelen gevoegd (Code .380 en .381). Het totale bedrag wordt verrekend met de personenbelasting die nog verschuldigd blijft. Het eventuele overschot krijgt u terugbetaald voor zover het minimum 2,50 euro bedraagt.