In 2022 formuleerde de Administratie strengere toepassingsvoorwaarden voor de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing bij ploegen- en nachtarbeid. Om in aanmerking te komen voor een doorstorting van slechts 80%, moet een onderneming aan de volgende voorwaarden voldoen:

Het werk wordt verricht in minstens twee ploegen van minstens twee werknemers.

De ploegen doen hetzelfde werk, zowel qua inhoud als qua omvang.

De ploegen volgen elkaar op zonder onderbreking.

Elke werknemer moet minstens 1/3e van zijn arbeidstijd in ploegenarbeid presteren.

Elke werknemer die ploegenarbeid verricht, moet een ploegenpremie ontvangen.

Er is geen overlapping van meer dan 1/4e van hun dagtaak tussen opeenvolgende ploegen.

Omdat over de voorwaarde ‘hetzelfde werk qua inhoud en qua vorm’ vaak discussie ontstaat, ligt de bal momenteel in het kamp van het Grondwettelijk Hof om hier klaarheid over te scheppen.

Daarnaast verscherpt de Administratie vanaf 1 augustus 2023 de timingvoorwaarde om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling. Met deze vrijstelling moeten ondernemingen slechts 20% van de bedrijfsvoorheffing doorstorten aan de Belgische Staat.