Starten als meewerkende partner of echtgenoot? Dit moet u weten

Uw echtgeno(o)t(e) of partner wil meewerken in uw zaak? Het statuut meewerkende partner of echtgenoot biedt enkele interessante (fiscale) voordelen.

Wie komt in aanmerking voor het statuut meewerkende partner of echtgenoot?

Wie getrouwd is of wettelijk samenwoont met een zelfstandige komt in aanmerking voor het statuut als hij/zij

effectief meewerkt (regelmatig of minstens 90 dagen per jaar) in de zaak van de zelfstandige partner of echtgeno(o)te().

een persoonlijk inkomen heeft uit een zelfstandige beroepsactiviteit dat niet hoger ligt dan 3.000 euro per jaar.

geen persoonlijk inkomen (of vervangingsinkomen) heeft uit een activiteit als werknemer of ambtenaar.

Het fiscaal statuut van de meewerkende echtgeno(o)t(e) of partner

Voldoet uw partner of echtgeno(o)t(e) aan de bovenstaande voorwaarden, dan krijgt hij/zij een volwaardig fiscaal en sociaal statuut. Het beroepsinkomen wordt in dat geval fiscaal gesplitst. De meewerkende partner of echtgeno(o)t(e) verwerft een eigen inkomen met een eigen kostenaftrek en aparte sociale bijdragen. Kortom, de meewerkende partner geniet dezelfde rechten als elke andere zelfstandige.

Meewerkende partner of echtgeno(o)t(e) worden? Dit moet u doen

Schrijf u in als meewerkende partner of echtgeno(o)t(e) bij het socialeverzekeringsfonds van de echtgeno(o)t(e) of partner.

Betaal per kwartaal sociale bijdragen (berekend op basis van het jaarlijkse netto-inkomen).

Het inkomen van de meewerkende partner of echtgeno(o)t(e)

Een zelfstandige kan ervoor kiezen om een deel van zijn/haar inkomen toe te wijzen aan de meewerkende echtgeno(o)t(e). Dat inkomen moet overeenkomen met het inkomen dat hij/zij daadwerkelijk in de activiteit heeft gegenereerd. Deze optie levert mogelijk een belastingvoordeel op.

Nog vragen over het statuut van de meewerkende partner of echtgeno(o)t(e)? Vraag raad aan uw accountant.