Uitverkoop! Alles moet weg! -50 procent! De meeste handelaars halen tijdens de soldenperiode alles uit de kast om hun oude voorraad van de hand te doen. Maar wat zijn de regels rond koopjes? Hoeveel korting mag u wettelijk gezien geven? Is met verlies verkopen toegestaan? En hoe zorgt u voor een flinke verkoopspiek tijdens de solden?

Wat zegt de wet over solden?

Tweemaal per jaar mogen handelaars verkopen tegen sterk verlaagde prijzen. De twee perioden liggen vast.

Wanneer?

Wintersolden: van 3 januari tot 31 januari (wanneer 3 januari op een zondag valt, begint de soldenperiode op 2 januari)

Zomersolden: van 1 juli tot 31 juli (wanneer 1 juli op een zondag valt, begint de soldenperiode op 30 juni)

Welke artikelen en producten komen in aanmerking?

U mag enkel de goederen in solden verkopen die u:

voor de start van de soldenperiode al te koop hebt aangeboden gedurende minstens dertig dagen en

die nog in uw bezit zijn aan het begin van de soldenperiode.

Regels rond kortingen tijdens de soldenperiode

Het is verplicht de term ‘solden’, ‘koopjes’ of een soortgelijke benaming te gebruiken.

U moet artikelen aan een sterk verlaagde prijs – dat wil zeggen: lager dan de referentieprijs – verkopen.

Bij een aankondiging van de prijsvermindering bent u verplicht de vorige prijs – dat wil zeggen: de laagste prijs die u de voorbije 30 dagen hebt aangerekend – te vermelden.

U mag tijdens de soldenperiodes uitzonderlijk met verlies verkopen.

Wettelijke bepalingen rond de sperperiode

De presoldenperiode of sperperiode is de periode van één maand die voorafgaat aan het begin van de solden. Bepaalde sectoren mogen tijdens die periode géén kortingen aankondigen (het verlagen van de prijs is op zich toegestaan). Zo wil de overheid garanderen dat de solden voor elke onderneming op dezelfde dag start, én dat de prijs van de soldenproducten effectief gedaald is.

Wanneer?

Wintersperperiode: van 3 december t.e.m. 2 januari (wanneer 3 januari op een zondag valt, begint de sperperiode voor de wintersolden op 2 december en loopt t.e.m. 1 januari)

Zomersperperiode: en van 1 juni t.e.m. 30 juni (wanneer 1 juli op een zondag valt, loopt de sperperiode voor de zomersolden van 31 mei t.e.m. 29 juni)

Welke sectoren moeten zich houden aan de sperperiode?

De sperperiode beperkt zich tot de sectoren kleding, lederwaren en schoenen.

Tijdens de sperperiode mogen de betrokken sectoren geen aankondigingen van prijsvermindering doen of waardebonnen verspreiden die recht geven op kortingen tijdens deze periode.

Uitzonderingen op de regels

De regels van de sperperiode gelden niet op braderieën georganiseerd door lokale handelsverenigingen. De braderie mag maximaal vier dagen duren per sperperiode.

De wet is ook niet van toepassing op uitverkopen. Die kunnen gewoon plaatsvinden.

Meer verkopen tijdens de solden? Analyseer de cijfers

Data is het nieuwe goud. Hoe beter u uw klanten kent, hoe doeltreffender uw volgende promoactie zal verlopen. Verkoopshistoriek, het meest gezochte artikel in uw webshop, leeftijd, interesses …: gebruik die gegevens om uw aanbod af te stemmen op uw doelpubliek, uw marketingacties voor te bereiden of een gepersonaliseerde promotie aan te bieden.
De solden optimaal voorbereiden? Ontdek het hier

Hoe ver mag u gaan tijdens de koopjesperiode?

Niet zelden ontaarden de solden in een ware prijzenoorlog tussen concurrerende zaken. Maar is het wel verstandig om daarin mee te gaan? Verkopen met verlies, bijvoorbeeld, brengt de rentabiliteit van uw onderneming in gevaar, en is enkel aangewezen als u er op de lange termijn meer klanten en een stijgende verkoop uithaalt.

Enkele kritische vragen die u zich vooraf het best stelt, zijn:

Waarom geeft u korting? Is het omdat uw concurrent het doet? Omdat uw klanten het verwachten?

Is korting geven überhaupt nodig? Misschien bereikt u met een actie op sociale media wel méér nieuwe klanten?

Wat wil u concreet bereiken tijdens de solden? Probeer een meetbaar doel te omschrijven.

Kunt u op elk van deze vragen een overtuigend antwoord geven? Dan zit het wel goed met uw promoactie.