Om van een verlaagd btw-tarief te kunnen genieten, moet uw aannemer van bouw- of renovatiewerken niet langer geregistreerd zijn. Deze voorwaarde wordt geschrapt naar aanleiding van een recent arrest van het Europees Hof van Justitie. Ook om van de belastingvermindering te genieten voor bepaalde energiebesparende investeringen is het niet langer vereist dat de aannemer in België geregistreerd is.

Bouwsector geniet van verlaagd tarief btw

Sinds 1 januari 2009 is een verlaagd btw-tarief van 6% van toepassing in de bouwsector. Dankzij de recente verlenging van de maatregel kan u tot minstens 31 december 2010 van het verlaagd tarief genieten.

Het verlaagd tarief is van toepassing op verschillende werkzaamheden. Wanneer u één van volgende activiteiten uitvoert, kan u in aanmerking komen voor een btw-tarief van 6%.

Afbreken en heropbouwen van privéwoningen. Dit begrip kan u ruim interpreteren. Zo komen bijvoorbeeld ook het werken aan sanitaire installaties, centrale verwarming, brandalarm, rolluiken en airco in aanmerking.

Aankoop en bouw van een nieuwe privéwoning. Hier kan u genieten van een verlaagd tarief op een schijf van maximaal 50.000 euro, excl. btw.

Huisvesting in het kader van het sociaal beleid. Hieronder vallen werken in en levering van onder meer sociale woningen, bejaardentehuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen.

Om van het verlaagd tarief te genieten, moeten bepaalde voorwaarden vervuld worden. Eén van die voorwaarden heeft betrekking op de aannemer die de werken uitvoert. Deze moet in België geregistreerd zijn als zelfstandig aannemer. Hiervoor moet hij  een specifiek registratienummer voor aannemers aanvragen.

Aannemer moet niet meer geregistreerd zijn

Die voorwaarde wordt nu geschrapt. Recent heeft de regering daarover een akkoord bereikt. De wijziging komt er naar aanleiding van een arrest van het Europees Hof van Justitie (Commissie t. België, zaak nr. C-433/04). Door de registratie van de aannemer te eisen, werden buitenlandse aannemers vaak ontmoedigd om Belgische projecten te verwezenlijken. Zij zagen immers op tegen de registratieprocedure in België, zeker als het maar over één project ging. Bovendien moeten aannemers voor dezelfde diensten hetzelfde tarief kunnen aanrekenen. Onafhankelijk of ze geregistreerd zijn in België of niet. Hierdoor was er volgens het Europees Hof van Justitie oneerlijke concurrentie tussen Belgische aannemers en aannemers uit andere lidstaten van de EU.

U kan uw geplande verbouwingswerken of bouw van een nieuwe privéwoning dus ook door een aannemer laten uitvoeren die niet in België geregistreerd is en nog steeds van de 6% btw genieten.
Let wel, er moeten ook nog steeds andere voorwaarden voldaan zijn om van de vermindering te genieten.

Ook voor energiebesparende investeringen

Wanneer u bepaalde werken met het oog op energiebesparingen in uw woning laat uitvoeren door een geregistreerd aannemer, kan u aanspraak maken op een belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven in uw aangifte in de personenbelasting.

Voor deze maatregelen wordt de voorwaarde van een in België geregistreerde aannemer versoepeld. Als het een buitenlandse aannemer betreft, dan moet deze nog steeds in zijn land van oorsprong geregistreerd zijn. Alleen aannemers gevestigd in de Europese Unie komen hiervoor in aanmerking. Voor Belgische aannemers van bouw- of renovatiewerken, geldt de registratievoorwaarde dus nog wel.