De afgelopen 2 jaar werd ons door virologen sterk afgeraden om feestjes te bouwen. In de meeste gevallen zette de regering dat advies kracht bij door fysieke samenscholingen met grote aantallen mensen te verbieden. Online-feesten was, en is nog steeds niet zo leuk, maar het kán wel. Hoe zit dat dan fiscaal ?

Sociale voordelen

Beroepskosten zijn fiscaal slechts aftrekbaar als ze dienen om inkomsten te behouden of te verwerven. Geschenken aan personeelsleden, feestjes enz. vallen daar volgens de fiscus niet onder. De fiscus beschouwt ze als ‘sociale voordelen’. Daarom zijn ze bij de genieter niet belastbaar, maar zijn ze bij de verstrekker ook niet fiscaal aftrekbaar.

Op die strenge regel bestaan enkele uitzonderingen. Worden onder meer beschouwd als aftrekbare sociale voordelen:

gezelschapsreizen van ten hoogste één dag voor het personeel

het kosteloos verstrekken van soep, koffie, thee, bier of frisdrank tijdens de werkuren

het kosteloos verstrekken van fruit aan de werknemers, om tijdens de werkuren en op de plaats van tewerkstelling te nuttigen (dus niet om het mee naar huis te nemen).

Geschenken en feesten

Ook geschenken aan het personeel en personeelsrecepties zijn in principe niet-aftrekbare sociale voordelen. Maar opnieuw zijn er enkele uitzonderingen.

In de categorie van de geschenken zijn onder andere fiscaal aftrekbaar:

huwelijkspremies (in de vorm van geld, geschenken, betaalbons) tot maximum 245 euro

geringe geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbonnen, op voorwaarde dat ze aan alle personeelsleden worden gegeven én ze gegeven worden tijdens één of meer feesten of jaarlijkse gebeurtenissen, zoals Kerstmis, Nieuwjaar, Sinterklaas, het patroonsfeest van de sector (Sint-Elooi, Sint-Barbara…), een verjaardag enz. Bovendien mag het geschenk niet meer bedragen dan 40 euro per jaar, en per werknemer, plus 40 euro per jaar per kind ten laste ter gelegenheid van sinterklaas of een ander feest dat hetzelfde sociaal voordeel nastreeft (zoals Sint-Maarten)

het overhandigen van een eervolle onderscheiding (x-aantal jaren dienst) (max. 120 euro per jaar per werknemer).

In de goeie ouwe pre-coronatijd was een Nieuwjaars- of Kerstfeest dus perfect aftrekbaar.

Online-feestje

Gelden die regels ook als u een online-feestje organiseert? We denken dan aan een online-meeting met wat versnaperingen en drank vanwege de werkgever, aan huis geleverd.

In antwoord op een parlementaire vraag bevestigde de minister van Financiën dat de gebruikelijke regels van toepassing zijn. Dat betekent dat de kosten die een werkgever maakt om wat versnaperingen en drank naar de werknemer te sturen voor een online-personeelsfeest, in eerste instantie een sociaal voordeel vormen. Bijgevolg is de kost voor de verstrekking van dat voordeel in principe niet aftrekbaar. Maar de minister bevestigt ook dat de belastingadministratie de aftrek wel toestaat van de organisatiekosten die gemaakt werden ter gelegenheid van een Kerstfeest, Nieuwjaarfeest, enz.

Hij voegt er vervolgens aan toe de aftrekbaarheid ook geldt voor online-personeelsrecepties.
Hij voegt er wel aan toe: “om misbruiken te vermijden, wordt die afwijking slechts toegestaan als de uitgaven een geringe waarde hebben per genieter en ze gedaan zijn voor het volledige personeel (en dus niet voor een welbepaalde personeelcategorie of alleen voor de bedrijfsleiders)”.

Het lijkt erop dat dit antwoord eigenlijk een bevestiging is van de regels die vandaag al gelden, namelijk dat het feest moet openstaan voor alle personeelsleden, zonder uitzondering, en dat de waarde niet hoger mag zijn dan 40 euro per persoon, per jaar.