Pensioensparen is geen overbodige luxe; de overheid moedigt het trouwens aan met fiscale voordelen. U kan daarbij kiezen tussen een pensioenspaarverzekering en een pensioenspaarrekening. Waarin zit ’m het verschil?

Gemiddeld moet een zelfstandige of loontrekkende het na een volledige loopbaan stellen met 35 à 45% van zijn vroegere inkomen. Ambtenaren zijn beter af (60%). Maar ze kunnen geen appeltje voor de dorst bijeensparen via een VAPZ zoals een zelfstandige of via een groepsverzekering zoals een loontrekkende. Pensioensparen is wel voor iedereen weggelegd, en zorgt voor een welgekomen aanvulling van het wettelijke pensioen.

Fiscaal

Als belastingplichtige kan u maximaal 880 euro pensioensparen (aanslagjaar 2012). Echtgenoten kunnen dus 1760 euro sparen. Fiscaal blijft het gelijk of u het via een pensioenspaarverzekering bij een verzekeringsmaatschappij of via een pensioenspaarrekening bij een bank doet. Uw belastingvoordeel bedraagt minimum 30% en maximum 40%, te verhogen met het percentage van uw gemeentebelasting. Let op. De belastingvermindering met betrekking tot de persoonlijke pensioenbijdragen (2de en 3de pijler) zullen op uniforme wijze worden beperkt tot 30% (begrotingsakkoord 2012-2014).

Gewaarborgd rendement

Als u pensioenspaart bij een verzekeringsmaatschappij, bent u zeker dat u een gewaarborgd rendement op uw spaarinleg krijgt. Dit is met een pensioenspaarrekening bij de bank niet het geval. Zij belegt uw inleg in aandelen en obligaties, en het rendement daarvan schommelt volgens de prestaties op de beurs en op de obligatiemarkten.
Sommige pensioenspaarders vangen dat op met pensioensparen op de beide manieren: via een verzekeringsmaatschappij én via een bank. Dat mag. Bedenk wel dat u jaarlijks maar één contract mag gebruiken om het belastingvoordeel te genieten.

Winstdeelname

Door te sparen via een pensioenspaarverzekering krijgt u ook een deelname in de winst. Ze wordt jaarlijks bepaald en hangt af van de resultaten van de verzekeringsmaatschappij. Maar ze verhoogt hoe dan ook het rendement van uw spaarinleg. Bovendien worden de winstdeelnames die u in de loop van het contract zijn toegekend, later bij de uitbetaling niet belast.

Extra waarborgen

Nog een voordeel van pensioensparen bij een verzekeringsmaatschappij is dat u uw contract kan uitbreiden met bijvoorbeeld een waarborg invaliditeit of een overlijdensdekking. U spaart dan niet alleen voor uw eigen pensioen, maar ook voor uw nabestaanden of voor een door u zelfgekozen begunstigde als u vroegtijdig zou overlijden.

Beleggingsverzekering

Sinds vorig jaar kan u ook een pensioenspaarverzekering in tak 23 afsluiten. Uw spaarinleg wordt dan, net zoals de bank dat doet, in aandelen en obligaties belegd. Dus zonder gegarandeerd rendement, maar met de mogelijkheid om extra waarborgen te onderschrijven. Ondertussen zijn er ook maatschappijen die een combinatie aanbieden van een klassieke pensioenspaarverzekering met een tak 23-pensioenspaarverzekering.