Om uw concurrentievermogen op peil te houden, moet u investeren in menselijk kapitaal door uw medewerkers opleidingen te laten volgen. Handig meegenomen is het systeem van de opleidingscheques die gedeeltelijk door de gewesten worden gefinancierd. Vanaf 1 augustus jl. heeft de Vlaamse regering het systeem van de opleidingscheques wel aangepast.

Vlaams en Brussels gewest

Werknemers of interimkrachten die werken in het Vlaamse of het Brusselse gewest, hebben recht op opleidingscheques van de Vlaamse overheid. Ze moeten wel in Vlaanderen, het Brussels gewest of een EER-land (Europes Economische Ruimte) wonen. Zelfstandigen en studenten komen niet in aanmerking.
Let op. De opleidingscheque mag vanaf 1 augustus 2010 enkel nog worden gebruikt om de directe kosten van arbeidsmarktgerichte opleidingen en begeleidingskosten te betalen. Arbeidsmarktgerichte opleidingen zijn opleidingen die recht geven op betaald educatief verlof of opleidingen die in een persoonlijk ontwikkelingsplan zijn opgenomen in het kader van loopbaanbegeleiding. Werknemers die cheques hebben besteld voor opleidingen die door de nieuwe regeling niet meer in aanmerking komen, kunnen de terugbetaling ervan vragen bij de VDAB. Wie toch een “niet-arbeidsmarktgerichte” opleiding nodig heeft voor zijn werk, kan een uitzondering vragen.
De Vlaamse overheid betaalt de helft van de cheques. Ook cursusmateriaal kan worden betaald met opleidingscheques. Verplaatsingskosten en kosten voor kinderopvang niet. Tot twee maanden na de start van de opleiding kunnen cheques worden aangevraagd met een maximum van 250 euro per kalenderjaar. De opleidingscheques zijn 14 maanden geldig. Bestellen kan online of telefonisch op 0800 30 700. Vragen: mail naar opl.cheque@vdab.be

Waals gewest

Ook het Waals gewest kent een systeem van opleidingscheques. Werknemers kunnen bij hun werkgever met een hoofdzetel in het Waals gewest opleidingscheques bestellen. Zij moeten de opleiding volgen bij een door het Waals gewest erkende opleidingsinstelling. Ook zelfstandigen in hoofdberoep kunnen van deze cheques gebruikmaken.
Meer info: http://www.leforem.be/particuliers/aides/formation/cheque-formation.html
Toekomstige zelfstandigen die een bedrijf willen oprichten, kunnen trouwens ook opleidingscheques aanvragen voor individuele opleidingen of opleidingen in kleine groepjes.
Meer info vindt u op de website van Tewerkstelling en Beroepsopleiding van het Waalse gewest

Duitstalige gemeenschap

In de Duitstalige gemeenschap bestaan geen opleidingscheques. Loontrekkenden, zelfstandigen, werkgevers en werkzoekenden kunnen wel hulp krijgen bij een permanente opleiding via het BRAWO-project (Berufliche Aus- und Weiterbildungs-Offensive): financiële hulp voor de inschrijvingskosten, vervoer, kinderopvang, aankoop van materieel, e.d.
Meer info via het gratis nummer 0800 92 187.