In 2024 moet u rekening houden met enkele nieuwe hr-maatregelen voor werkgevers en werknemers. In dit artikel lijsten we enkele belangrijke wijzigingen op.

Verlenging datum uitreiking koopkrachtpremie

Via het KB van 23 april 2023 over de koopkrachtpremie kunnen goed presterende ondernemingen sinds 1 juni 2023 een eenmalige koopkrachtpremie toekennen aan hun werknemers. Deze premie is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing. Als werkgever betaalt u wel een bijzondere bijdrage van 16,5%.

Als u uiterlijk op 31 december 2023 de beslissing nam om dergelijke premie toe te kennen, dan geldt een verlenging van de datum van uitreiking tot 31 maart 2024. Dankzij deze verlengde termijn krijgen werkgevers, sociale secretariaten en dienstverleners de nodige tijd om de koopkrachtpremies te berekenen en consumptiecheques te bestellen.

Werkhervattingspremie: 1.725 EUR sinds 1 januari 2024

Mits u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u als werkgever een werkhervattingspremie van 1.000 EUR aanvragen als een langdurig zieke werknemer met toestemming van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds het werk hervat tijdens de periode van 1 april 2023 tot 31 maart 2025.

Dit bedrag stijgt naar 1.725 EUR voor progressieve werkhervattingen die ten vroegste op 1 januari 2024 startten met goedkeuring van de adviserend geneesheer. Deze maatregel loopt tot 31 maart 2025, waarna een evaluatie en eventuele verlenging volgt.

Rsz-vermindering eerste aanwervingen: wijzigingen sinds 1 januari 2024

Sinds begin 2024 moet u er rekening mee houden dat de rsz-vermindering voor eerste aanwervingen sterk ingeperkt wordt:

Enerzijds wordt het voordeel voor een eerste werknemer begrensd tot maximaal 3.000 EUR per kwartaal (in plaats van 4.000 EUR). Deze beperking geldt ook voor al lopende verminderingen.

Anderzijds wordt de rsz-vermindering voor de vierde, vijfde en zesde aanwerving afgeschaft. Dit geldt enkel voor nieuwe aanwervingen vanaf 1 januari 2024.

CO2-solidariteitsbijdrage 2024 voor bedrijfswagens

Wanneer u als werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer waarmee hij of zij ook privéverplaatsingen mag doen, dan moet u een CO2-bijdrage betalen.

Het bedrag van deze bijdrage is afhankelijk van de CO2-uitstoot en het brandstoftype van de wagen, met de CO2-index als grondslag.

De volgende berekeningsformule is van toepassing:

BenzineDieselElektrische wagenlpg
((Y* x 9 euro) – 768): 12((Y x 9 euro) – 600): 1220,83 euro((Y x 9 euro) – 990): 12

*Y = CO2-emissie van het voertuig

Voor 2024 is de (jaarlijks geïndexeerde) indexeringscoëfficiënt gelijk aan 1,5359.

De minimumbijdrage vanaf 1 januari 2024 is 31,99 EUR. Voor elektrische voertuigen zal de bijdrage altijd gelijk zijn aan 31,99 EUR.

Nieuw bedrag kilometervergoeding

Werknemers die hun eigen wagen gebruiken voor dienstverplaatsingen, kunnen van hun werkgever een kilometervergoeding ontvangen. Deze vergoeding wordt elk kwartaal herzien.

Voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2024 bedraagt deze kilometervergoeding 0,4269 EUR per kilometer. Voor de periode van 1 oktober 2023 tot en met 31 december 2023 was dit 0,4259 EUR per kilometer.