De meeste vennootschappen met rechtspersoonlijkheid moeten hun jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. De kosten voor die publicatie worden elk jaar geïndexeerd en bekendgemaakt door de Nationale Bank. U vindt hier de nieuwe tarieven voor 2014. Bij laattijdige neerlegging wordt bovenop deze bedragen een tarieftoeslag geheven.

Openbaarmaking jaarrekening onderneming

Ondernemingen zijn verplicht om hun jaarrekening elektronisch neer te leggen ten laatste zeven maanden na de afsluiting van hun boekjaar en binnen de dertig dagen na goedkeuring door de algemene vergadering. De betaling gebeurt dan online met een kredietkaart (Visa of Mastercard) of offline met een overschrijving.
Neerlegging op papier is alleen nog toegelaten voor buitenlandse vennootschappen en Europese Economische samenwerkingsverbanden (EESV’s) naar buitenlands recht, en voor ondernemingen met een omzet van maximum 500.000 euro (excl. btw). Jaarrekeningen op papier kunnen alleen worden betaald met een overschrijving.

Het gewoon tarief voor de neerlegging van de jaarrekening is het tarief voor de neerlegging van een volledig model van jaarrekening. Dit tarief is ook van toepassing voor de geconsolideerde jaarrekening.
Het verlaagd tarief voor de neerlegging van de jaarrekening geldt voor jaarrekeningen opgesteld volgens een gestandaardiseerd, verkort model. Het verlaagd tarief geldt ook voor jaarrekeningen van kredietinstellingen en van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen.

Jaarrekeningen met wezenlijke fouten moeten opnieuw worden neergelegd. Wezenlijke fouten kunnen alleen nog voorkomen in jaarrekeningen in pdf of in papieren jaarrekeningen. Een jaarrekening die online (via het internet) wordt neergelegd als xbrl-bestand en die wezenlijke fouten zou bevatten, geraakt niet door het valideringsprogramma.

Let op. De jaarrekening wordt opgesteld in de officiële taal van het gewest waar de werkelijke exploitatiezetel van uw vennootschap zich bevindt. Voor ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dit in het Nederlands of in het Frans. Maar heeft uw onderneming exploitatiezetels in verschillende taalgebieden, dan moet u een jaarrekening neerleggen in de taal van elk van die taalgebieden en voor iedere neerlegging neerleggingskosten betalen.

Overzicht tarieven 2014

Ondernemingen betalen vanaf 1 januari 2014 volgende tarieven in euro (excl. 21% btw):

Via het internet in de vorm van een gestructureerd databestand (xbrl):
• volledig model: 278,00 euro (276,30 euro in 2013)
• verkort model: 63,50 euro (63,10 euro in 2013)
• verbeterde neerlegging: 63,50 euro (63,10 euro in 2013)

Via het internet in PDF-formaat:
• volledig model: 329,90 euro (327,80 euro in 2013)
• verkort model: 115,40 euro (114,70 euro in 2013)
• verbeterde neerlegging: 63,50 euro (63,10 euro in 2013)

Via de post of aan het loket op papier:
• volledig model: 335,70 euro (333,60 euro in 2013)
• verkort model: 121,20 euro (120,40 euro in 2013)
• verbeterde neerlegging: 63,50 euro (63,10 euro in 2013)

Tarieftoeslag bij laattijdige neerlegging jaarrekening

Bij een laattijdige neerlegging komt er bovenop de kosten voor de neerlegging een tarieftoeslag van:

400 euro, wanneer de (geconsolideerde) jaarrekening wordt neergelegd tijdens de negende maand na de afsluiting van het boekjaar;

600 euro, wanneer deze stukken worden neergelegd vanaf de tiende maand en tot de twaalfde maand na de afsluiting van het boekjaar;

1.200 euro, wanneer deze stukken worden neergelegd vanaf de dertiende maand na de afsluiting van het boekjaar.

Deze bedragen worden teruggebracht tot respectievelijk 120, 180 en 360 euro voor kleine vennootschappen die hun jaarrekening volgens het verkort schema openbaar maken.