In welke business u ook zit, aan het einde van het boekjaar telt maar één ding: het bedrag onder de streep. Het financieel beheer van uw zaak verdient dan ook alle aandacht. Een ERP-systeem brengt inzicht in uw data en cijfers.

De basis van een gezond financieel beheer is een actuele boekhouding. Een ERP-systeem (ofwel Enterprise Resource Planning) draagt hiertoe bij doordat in- en uitgaande facturen onmiddellijk worden doorgesluisd naar het juiste grootboek. Tenminste, als u een boekhoudpakket kiest dat gekoppeld kan worden aan uw ERP-pakket. In dat geval hoeft u geen enkele manuele handelingen uit te voeren om een actuele boekhouding te verkrijgen. Ook creditnota’s en betalingen worden automatisch opgenomen, dankzij de ERP-koppeling.

Inzicht in uw zaak dankzij financiële rapporten

Met een actuele boekhouding bij de hand beschikt u over alle gegevens om snel te reageren bij mogelijke financiële moeilijkheden. Om die data inzichtelijk te maken kunt u opnieuw rekenen op uw ERP-systeem. De software is namelijk uitgerust met een tool die automatisch financiële rapporten samenstelt op basis van de ruwe data uit uw boekhouding.

Zo weet u perfect waar u aan toe bent, op elk moment van het jaar. Is dit het juiste moment voor die belangrijke investering of wacht u beter nog even? Met behulp van inzichtelijke financiële rapporten neemt u een gefundeerde beslissing.

Financiële metrics om in het oog te houden

Cashflow-analyse op de korte en lange termijn
Hoe evolueert de cashflow van week tot week, en van maand tot maand?

Betalingsopvolging, inclusief stockrotatie
Welke klanten respecteren de afgesproken betalingstermijnen, welke niet? Met deze informatie kunt u aan de slag om uw debiteurenbeheer te bepalen. Wat is de omloopsnelheid van uw voorraden? Deze data helpt u het juiste evenwicht te vinden in uw voorraadbeheer.

Solvabiliteit en werkkapitaalbehoefte
In hoeverre bent u in staat kredieten en leningen terug te betalen? En hoeveel kapitaal heeft uw onderneming nodig om aan de dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen (leveranciers betalen, salarissen uitkeren, onderhoud uit te voeren, ?)?

Analyse van brutomarge of EBITDA-niveau
Hoeveel omzet houdt u over na aftrek van de leverancierskosten (brutomarge)? Of na aftrek van de leverancierskosten, interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen (EBITDA)? Met deze data kunt u een grondige analyse maken van de rentabiliteit per activiteit, project, product of vestiging van uw bedrijf.

Prognoses en daadwerkelijke winst/verlies
Hoeveel winst/verlies hebt u de voorbije maanden geboekt? Hoeveel winst/verlies zal u de komende maanden boeken rekening houdend met diverse plausibele scenario’s?

Opvolging hr-kosten
Hoeveel bedragen uw personeelskosten? Hoe productief zijn uw werknemers? Wat is het verzuimpercentage?

Opvolging van sales: crm, pipeline en forecast
Welke verkopen zitten er in de pijplijn op de korte en lange termijn?

Vereenvoudig en optimaliseer uw fiscale verplichtingen

Btw-aangiften, vennootschapsbelasting, de jaarrekening, ?: de fiscale verplichtingen van een vennootschap zijn niet te onderschatten. Met de juiste software bent u altijd conform de wetgeving.

De btw-aangifte maakt u eenvoudig op in uw boekhoudpakket aan het einde van elk kwartaal.

Om ook de vennootschapsbelasting te berekenen en de jaarrekening te maken en neer te leggen hebt u fiscale oplossingen nodig. Geen nood, ook die koppelt u probleemloos aan uw boekhoudpakket. U hoeft dus ook hier geen gegevens dubbel in te geven.

Werkt u met een externe boekhouder? Hij of zij heeft op eenvoudig verzoek toegang tot alle relevante informatie. Het systeem zorgt ervoor dat alle documenten conform ingevuld zijn en tijdig de fiscus bereiken.