De komende jaren verandert er heel wat op het vlak van de aftrekbaarheid van de beroepskosten van voertuigen. Wagens die op een fossiele brandstof rijden, verliezen de aftrek als beroepskosten. Elektrische wagens blijven wel fiscaal aftrekbaar. Om de omschakeling aan te moedigen, werkt de wetgever met wortel en stok, maar een nakende wetswijziging maakt de wortel al wat kleiner.

Aftrek

De aftrek van bedrijfswagens (loonwagens, maar ook andere personenvoertuigen) wordt de komende jaren grondig hervormd. Voor personenwagens op fossiele brandstof wordt de aftrek vanaf 2026 afgeschaft. Vanaf 2026 zullen enkel 100%-elektrische wagens nog enige aftrek genieten, maar ook die zal in de loop van de jaren langzaam dalen om in 2032 (voorlopig?) te eindigen op 67,5%.

Voor personenvoertuigen op fossiele brandstof die in de periode vóór 2026 worden aangekocht, geldt een overgangsregeling, waardoor de aftrek op nul komt vanaf 2028.

Voor hybride personenwagens geldt een overgangsregeling die lichtjes afwijkt, maar voor de hybride wagens die aangekocht worden vanaf 2026 is de aftrek ook nul.

Die regels gelden niet voor motoren (moto’s) of lichte vrachtwagens (camionettes), omdat het aanbod aan elektrische voertuigen op dat vlak nog te beperkt is.

Laadpalen

Een elektrische wagen is duurder in aankoop dan een klassiek diesel- of benzinevoertuig. Bovendien heeft u voor een elektrische wagen een laadpaal nodig. Elektrische wagens kunnen ook opgeladen worden aan een klassiek stopcontact, maar het vermogen van zo’n stopcontact is vaak te laag om het voertuig binnen een aanvaardbare tijd weer op te laden (7 à 8 uur per 100 km). Een aparte installatie is dus aangeraden.

Om de installatie van de laadpalen haalbaar te maken, voorzag de wetgever in de wet waarin hij de aftrek als beroepskosten afschafte, dat er voor particulieren een belastingvermindering zou komen voor de installatie van een laadpaal.

Voor beroepsmatig gebruikte laadpalen (laadpalen die u beschikbaar stelt aan uw personeel, aan uw klanten of aan derden) voorziet die wet in een verhoogde aftrek.

Particulieren (eigenaars of huurders) die een laadpaal installeren tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 krijgen een belastingvermindering. Bij installatie van de laadpaal tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 bedraagt de belastingvermindering 45%. Van 1 januari 2023 tot 31 december 2023 nog slechts 30% en ten slotte nog 15% in geval van installatie tussen 1 januari 2024 en 31 augustus 2024. Het bedrag van de belastingvermindering is beperkt tot 1.500 euro per laadpaal en per belastingplichtige (niet geïndexeerd bedrag).

Bedrijven – vennootschappen en zelfstandigen of vrije beroepers – krijgen geen belastingvermindering, maar een verhoogde kostenaftrek. Die aftrek bedraagt 200% voor aankopen tussen 1 september 2021 en 31 december 2022, en 150% voor aankopen tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024.
Belangrijke voorwaarde: het laadstation moet vrij toegankelijk zijn voor iedereen!

Investeringsaftrek

In antwoord op een parlementaire vraag van eind 2021 stelde de minister dat deze verhoogde kostenaftrek in principe gecombineerd kan worden met de investeringsaftrek. Die bedraagt tot eind 2022 nog 25% (in het kader van de relance na de coronacrisis), maar na 2022 kan er voor dit soort van investeringen ook een beroep gedaan worden op de verhoogde investeringsaftrek voor zogenaamde milieuvriendelijke investeringen.
Dat was op zich verrassend, omdat de investeringsaftrek in principe enkel mogelijk is als het gebruik van de investering niet wordt overgedragen aan derden en als het gebruik van de investering 100% beroepsmatig is. Maar voor de verhoogde kostenaftrek is één van de voorwaarden juist dat de laadpaal publiek toegankelijk moet zijn. De minister vond dat in zijn antwoord geen probleem en hij bevestigde dat de investeringsaftrek kan toegepast worden voor laadpalen.

Nieuw wetsontwerp

In de loop van april keurde de ministerraad echter een nieuw ontwerp van wet goed dat de laadpalen nu toch uitdrukkelijk zou uitsluiten van de investeringsaftrek als ze recht geven op een verhoogde kostenaftrek. Bedrijven die een laadpaal installeren, uitsluitend voor hun eigen voertuigen, zouden het recht op investeringsaftrek behouden. Maar als de verhoogde aftrek van toepassing is, is er geen investeringsaftrek mogelijk.

Het is niet duidelijk of een investeringsaftrek mogelijk is als de laadpaal ook gebruikt mag worden door het personeel, hetzij voor hun privé-wagen, hetzij voor de salariswagen. Dat zal moeten blijken uit de uiteindelijke tekst.

Kleinere wortel, maar wel wat langer

In het wetsontwerp, dat bij het redigeren van dit artikel nog niet was neergelegd bij het Parlement, wordt ook voorzien dat het aftrekpercentage van 200% niet tot eind 2022, maar tot 31 maart 2023 zou gelden. Blijkbaar ondervinden heel wat installateurs aanleveringsproblemen, zodat veel ondernemers al in april 2022 te horen kregen dat een installatie in 2022 niet meer mogelijk zou zijn.

Over een verlenging van de totale duurtijd – dus tot na 31 augustus 2024 – wordt er voorlopig niet gesproken.

Maar zoals ook dit wetsontwerp duidelijk maakt, is een termijn van 2 jaar in de fiscale wetgeving een eeuwigheid en kan er intussentijd veel veranderen!