Op 1 januari 2011 treden de nieuwe Incoterms in werking. Die regels van de Internationale Kamer van Koophandel zijn de enige normen die u in internationale én nationale contracten van verkoop van goederen op identieke wijze kan toepassen. Houdt u zich bezig met import en export, dan moet u zich dringend vertrouwd maken met de nieuwe versie.

Afspraken over internationaal transport

Incoterms of internationale leveringsvoorwaarden (International Commercial Terms) zijn internationale afspraken over transport van goederen. De Incoterms of leveringsvoorwaarden regelen internationaal de rechten en plichten van de koper en verkoper. Ze worden opgesteld en gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC of International Chamber of Commerce, the World Business Organization). Het ICC heeft de Incoterms geïntroduceerd in 1936. Sindsdien vormen ze een geheel van technische en juridische normen die worden bijgewerkt als de wereldhandel evolueert. Ondertussen zijn ze zevenmaal aangepast aan de actuele bedrijfsrealiteit. Sinds de laatste herziening in 2000 is er veel veranderd. De huidige herziening houdt rekening met de gevolgen van de beveiliging van de vracht na de terreuraanslagen van 11 september 2001 en de groeiende behoefte aan elektronische in plaats van papieren documenten.

Nut van Incoterms 2010

Als u verwijst naar de Incoterms 2010 in internationale overeenkomsten, vermijdt u risico’s op misverstanden die tot geschillen en rechtsgedingen kunnen leiden. Ze vereenvoudigen immers het opstellen van contracten wanneer u prijs- en leveringsafspraken vastlegt. Steeds meer bedrijven weigeren trouwens opdrachten of bestellingen als er niet wordt verwezen naar de Incoterms-regels.

Afkortingen

Onder de meest bekende handelstermen vinden we EXW (EX Works), FOB (Free on Board), CIF (Cost, Insurance and Freight) en CPT (Carriage Paid to).

Editie 2010

Tot de nieuwigheden in de editie 2010 behoren o.a. de afschaffing van vier leveringsvoorwaarden: DAF – Delivered At Frontier, DES – Delivered Ex Ship, DEQ – Delivered Ex Quay en DDU – Delivered Duty Unpaid. Twee nieuwe termen (DAT – Delivered At Terminal en DAP – Delivered At Place) doen hun intrede. Verder worden de invoering van praktische richtlijnen per Incoterms-regel en de classificatie per transportwijze (regels voor alle vormen van transport en regels voor zee- en binnenwatervervoer) toegevoegd.

Meer info: www.iccwbo.be
e-mail: info@iccwbo.be