Eind 2020 verhoogde de wetgever het standaardtarief van de investeringsaftrek van 8% naar 25% voor de vaste activa die worden verkregen of tot stand gebracht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022. Daardoor ligt het standaardtarief hoger dan het ‘verhoogde tarief’. Welk tarief is toepasselijk voor investeringen die onder aanslagjaar 2023 vallen?

Om de economie na de pandemie wat ademruimte te geven, besliste de regering om het standaardtarief van de investeringsaftrek voor investeringen in vaste activa verkregen of tot stand gebracht vanaf 12 maart 2020 tot 31 december 2022 op te trekken naar 25%. Er bestaat wel een verhoogde investeringsaftrek voor onder meer digitale investeringen en investeringen in beveiliging, maar dat verhoogd tarief ligt momenteel lager dan het standaardtarief. Van de fiscus mag u voor die ‘bijzondere investeringen’, met een ‘bijzonder tarief’, toch het standaardtarief toepassen.

Voor aanslagjaar 2023 zijn dan ook de hiernavolgende tarieven van toepassing.

Eenmalige aftrek voor natuurlijke personen

Voor investeringen die onder aanslagjaar 2023 vallen en die verkregen of tot stand gebracht worden tot 31 december 2022:

octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen: 25%

digitale investeringen op voorwaarde dat de natuurlijke persoon kwalificeert als KMO onder het WVV: 25%

investeringen in beveiliging: 25%

investeringen in koolstofemissievrije vrachtwagens, tankinfrastructuur voor waterstof en elektrische laadinfrastructuur voor koolstofemissievrije vrachtwagens, verkregen of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2022: 35%

andere investeringen: 25%

Voor investeringen die onder aanslagjaar 2023 vallen en die verkregen of tot stand gebracht worden vanaf 1 januari 2023:

octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen: 13,5%

digitale investeringen op voorwaarde dat de natuurlijke persoon kwalificeert als KMO onder het WVV: 13,5%

investeringen in beveiliging: 20,5%

investeringen in koolstofemissievrije vrachtwagens, tankinfrastructuur voor waterstof en elektrische laadinfrastructuur voor koolstofemissievrije vrachtwagens, verkregen of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2022: 35%

andere investeringen: 8%

Eenmalige aftrek voor vennootschappen

Vennootschappen hebben – ongeacht hun omvang – recht op de volgende investeringsaftrekken:

octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen verkregen : 13,5% 

investeringen in koolstofemissievrije vrachtwagens, tankinfrastructuur voor waterstof en elektrische laadinfrastructuur voor koolstofemissievrije vrachtwagens, verkregen of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2022: 35%

investeringen tot aanmoediging van het hergebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten: 3%

Vennootschappen die gekozen hebben voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling, mogen dat niet combineren met de investeringsaftrek voor octrooien of milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling. De vennootschap moet dus het ene regime, of het andere kiezen.

Eenmalige aftrek voor kmo’s

Vennootschappen die kwalificeren als ‘kleine vennootschap’ volgens de normen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (art. 15, §§1-6 WVV) genieten de volgende aftrekken:

Voor investeringen die onder aanslagjaar 2023 vallen en verkregen of tot stand gebracht worden tot 31 december 2022:

octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen: 25%

digitale investeringen: 25%

investeringen in beveiliging: 25%

investeringen in koolstofemissievrije vrachtwagens, tankinfrastructuur voor waterstof en elektrische laadinfrastructuur voor koolstofemissievrije vrachtwagens, verkregen of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2022: 35%

alle andere investeringen: 25%

Voor investeringen die onder aanslagjaar 2023 vallen en verkregen of tot stand gebracht tot vanaf 1 januari 2023:

octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen: 13,5%

digitale investeringen: 13,5%

investeringen in beveiliging: 20,5%

investeringen in koolstofemissievrije vrachtwagens, tankinfrastructuur voor waterstof en elektrische laadinfrastructuur voor koolstofemissievrije vrachtwagens, verkregen of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2022: 35%

alle andere investeringen: 8%

Eenmalige aftrek voor vennootschappen die uitsluitend winst uit zeescheepvaart verkrijgen

Deze vennootschappen genieten een investeringsaftrek van 30% op investeringen in zeeschepen.

Gespreide aftrek

Als u op de eerste dag van het belastbaar tijdperk verbonden aan het aanslagjaar 2023 (dus op 1 januari 2022 als u uw boekhouding voert per kalenderjaar) minder dan 20 werknemers tewerk stelt, kan u ervoor kiezen om de investeringsaftrek voor investeringen in dat belastbaar tijdperk te spreiden over de afschrijvingsperiode van die activa.

Als u daarvoor kiest, is de investeringsaftrek voor die activa gelijk aan 10,5% van de afschrijvingen die voor elk belastbaar tijdperk van die periode worden aangenomen.

De gespreide aftrek bedraagt zelfs 20,5% van de afschrijvingen op milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling die tijdens het belastbaar tijdperk worden verkregen of tot stand gebracht.
Dat geldt zowel voor natuurlijke personen, als voor vennootschappen.
Deze tarieven blijven dus dezelfde als de voorgaande jaren.

Aanvraag attesten

Een attest voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling kunt u, naargelang de plaats van de investering, aanvragen bij: 

Het Vlaams Gewest: Vlaamse Overheid, Departement Omgeving – Afdeling Partnerschappen met besturen en maatschappij, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, tel. 0492 22 58 11, e-mail: attest-OenO.omgeving@vlaanderen.
www.omgeving.vlaanderen.be 

Het Waals Gewest: Service Public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Chaussée de Louvain 14, 5000 Namur, tel. 081/64.94.70 of 081/64.96.97 , e-mail : jonas.nunesdecarvalho@spw.wallonie.be www.environnement.wallonie.be.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86/C3000, 1000 Brussel, tel. 02/775.75.75, www.leefmilieu.brussels.  

Een attest voor energiebesparende investeringen kunt u, naargelang de plaats van de investering, aanvragen bij:

Het Vlaams Gewest: Vlaamse Overheid, Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 17, 1000 Brussel, tel. 02/553.46.00, e-mail: investeringsaftrek.veka@vlaanderen.be, www.energiesparen.be.

Het Waals Gewest: (nieuw !)
Het aanvragen van een attest bij de gewestelijke energieadministratie gebeurt voortaan uitsluitend door het invullen van het online formulier beschikbaar op de website: https://energie.wallonie.be/fr/deduction-fiscale-pour-investissements.html?IDC=6952  

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86/C3000, 1000 Brussel, tel. 02/775.75.75, www.leefmilieu.brussels.