Eenmanszaken, vrije beroepen of kleine ondernemingen kunnen genieten van een investeringsaftrek wanneer zij een aankoop doen in een nieuwe, volledig beroepsmatige investering. Bij een investeringsaftrek zal de belastbare winst verminderen met een percentage op de aanschaffingswaarde van het geïnvesteerde goed.

Welke investeringen?
Enkel aankopen van nieuwe materiële of immateriële vaste activa komen in aanmerking. De investering moet over ten minste 3 jaar afgeschreven worden in de boekhouding en moet gebruikt worden in België voor de uitsluitend beroepsmatige activiteit.

COVID-19 steunmaatregel
Op 9 juli 2020 heeft de Kamer het voorstel om het percentage van de eenmalige investeringsaftrek van 8% op te trekken naar 25% aangenomen.
Investeringen tussen 12 maart 2020 – 31 december 2020 kunnen van deze verhoogde investeringsaftrek genieten. Op die manier hoopt men de economie in stand te houden.

Via deze link kan u nagaan of u of uw investering in aanmerking komt voor een eenmalige of gespreide investeringsaftrek of u kan contact opnemen met uw dossierbeheerder bij FiduPlan voor meer informatie.