Deze info werd rechtstreeks overgenomen van de website FOD Financiën. Hieronder vindt u nogmaals de correcte deadlines en termijnen.

U dient uw aangifte zelf in

op papier: we moeten uw aangifte ontvangen ten laatste op 30 juni 2023.

via MyMinfin (Tax-on-web)

algemene principe: u hebt tijd tot 15 juli 2023.

met specifieke inkomsten: u hebt tijd tot 18 oktober 2023.
Specifieke inkomsten = zelfstandige inkomsten of buitenlandse beroepsinkomsten:
■    winsten en/of baten
■    en/of bezoldigingen van bedrijfsleiders
■    en/of bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden)
■    en/of buitenlandse beroepsinkomsten
Meer informatie over de indieningstermijn vermeld in MyMinfin

U ontvangt een voorstel van vereenvoudigde aangifte

Zijn uw gegevens correct en volledig?

Dan moet u niets doen. U zult uw aanslagbiljet automatisch ontvangen.

Zijn uw gegevens niet correct of onvolledig? Dan moet u ze aanpassen:

ofwel via het papieren antwoordformulier: dat moet ten laatste op 30 juni 2023 ingeleverd worden.

ofwel via MyMinfin (Tax-on-web): ten laatste op 15 juli 2023.

U laat uw aangifte invullen door een accountant

Uw accountant (of belastingadviseur) kan uw aangifte indienen via MyMinfin (Tax-on-web):

in principe: tot 15 juli 2023 of

met specifieke inkomsten: tot 18 oktober 2023 (= zelfstandige inkomsten of buitenlandse beroepsinkomsten)