In ons land staan alle lichten op groen om wagenparken in bedrijven en organisaties versneld te elektrificeren. Via nieuwe wetgeving, subsidies en premies stimuleren de verschillende overheden ondernemers en hun medewerkers om de switch te maken van fossiele brandstof naar elektrisch rijden.

In dit kader is 2026 een belangrijke mijlpaal, omdat vanaf dan fiscale stimuli voor klassieke bedrijfsvoertuigen met verbrandingsmotor afgebouwd en stopgezet worden.

De overgang naar een groen wagenpark vergt de nodige voorbereiding, die je best gestructureerd en weloverwogen aanpakt. Want enkel dan maak je van deze oefening een succes binnen uw bedrijf of organisatie, met een voldoende groot draagvlak bij werknemers en externe stakeholders.

Breng strategische vragen in kaart

Omdat de overgang naar een elektrische vloot een grote impact heeft op uw organisatie, is het cruciaal om – eventueel in overleg met een extern advieskantoor – de volgende elementen in kaart te brengen:

De gewenste grootte van uw wagenvloot, rekening houdend met onder andere de toepassing van telewerk en vastgoedstrategie binnen uw bedrijf

De gewenste match tussen medewerkers – in functie van hun rijprofiel en toekomstige mobiliteitsnoden saved-on en elektrisch rijden

De nood aan gewenste laadinfrastructuur, zowel in uw organisatie als bij medewerkers thuis

Aankoopcriteria, met een grondige screening van de huidige toeleveringsketen en leasingvoorwaarden

Te verwachten wijzigingen in de (fiscale en sociale) regelgeving

Maak werk van een draaiboek elektrisch rijden

Hebt u samen met uw collega’s een helder zicht op deze strategische punten? Dan is het tijd voor een concreet draaiboek. Dit transitieplan bevat de volgende stappen:

Stap 1 – Mik op ‘laaghangend fruit’

Om de overgang naar elektrisch rijden in uw organisatie op kruissnelheid te doen komen, kunt u starten met actiepunten die relatief weinig moeite kosten, zoals:

Het vervangen van aflopende leasecontracten van ‘klassieke’ bedrijfswagens door een duurzame alternatief

De inzet van EV-ambassadeurs in uw organisatie, die andere collega’s mee op sleeptouw nemen richting groene mobiliteit

De eventuele lancering van rijcursussen (defensief rijden, antislipcursus, … ) als beloning voor medewerkers die mee aan de elektrische kar trekken

Stap 2 – Breng het rijprofiel per werknemer in kaart

Als volgende stap brengt u in kaart hoe uw werknemers zich verplaatsen van en naar het werk. Deze oefening “die niet te gedetailleerd hoeft te zijn” geeftt u een interessante inkijk in de rijprofielen in uw organisatie. Zo leert u onder meer:

wat het aandeel is per transportmiddel (wagen, openbaar vervoer, fiets, te voet, … of een combinatie ervan)

wat het gemiddelde aantal afgelegde kilometers is voor woon-werkverkeer

welke voertuigklasse het populairst is

welke leasecontracten wanneer zullen aflopen

Stap 3 – Vergelijk EV-modellen en maak een eerste selectie

Als derde stap is het nuttig om ? op basis van de resultaten van stap 2 ? samen met interne en externe stakeholders beschikbare EV-modellen in kaart te brengen. Het aanbod van elektrische wagens neemt immers snel toe, en dus is het cruciaal om mee te zijn met de nieuwste modellen en trends.

Bij deze vergelijkende studie is het uiteraard een verstandige zet om rekening te houden met kenmerken die relevant zijn voor uw medewerkers, zoals bijvoorbeeld actieradius, aankoop- of leaseprijs, levertermijnen, laadvolume, enzovoort. Op deze manier kunt u ook al bepaalde modellen (ontoereikend, te duur, …) van uw longlist schrappen.

Stap 4 – Match behoeften met het beschikbare EV-aanbod

Met alle verzamelde info gaat u aan de slag om werknemersbehoeften te matchen met een lijst van geschikte elektrische wagens.

Stap 5 – Breng alle laadopties in kaart

Zonder de nodige laadinfrastructuur maakt de transitie van niet-emissievrij naar elektrisch rijden uiteraard geen schijn van kans. Daarom besteed je best de nodige tijd aan een analyse van mogelijke laadopties, zoals:

Welke capaciteit aan laadstations kan uw bedrijfsparking aan?

Kunt u in uw organisatie groene stroom inzetten?

Investeert u als werkgever mee in thuislaadpunten bij uw collega’s?

Gaat u voor het gebruik van laadpassen, zodat medewerkers toegang krijgen tot publieke laadpalen?

Omwille van de complexiteit van dit thema – en groeiend aanbod van laadoplossingen – kan het nuttig zijn om in zee te gaan met een externe partner die u mee wegwijs maakt in de jungle van laadopties. Zo blijft u door de bomen het bos zien en behoudt u een helder overzicht.

Stap 6 – Schets een tijdslijn

Zowel interne als externe betrokken partijen weten graag wanneer welke stap in dit transitieplan uitgevoerd wordt, en dus ook wanneer ze concrete resultaten mogen verwachten. Een (realistisch ingeschatte) tijdslijn houdt iedereen scherp en zet alle neuzen in de gewenste richting.

Als u dit draaiboek stap voor stap afwerkt, dan bent u goed op weg om van uw medewerkers een echt E-team te maken!