De kmo-portefeuille is een steunmaatregel van de Vlaamse overheid. De definitie van advies is duidelijk omschreven in de wetgeving van de kmo-portefeuille, maar op vraag van de ICT-sector is met hen een afsprakenkader uitgewerkt. Dit kader bevat een niet-exhaustieve lijst met subsidiabele en niet-subsidiabele adviezen in verband met ICT.

Opleiding, advies, export of technologieverkenning

De kmo-portefeuille (www.kmo-portefeuille.be) is een interactieve webtoepassing waarmee kmo’s en vrije beroepen subsidies kunnen aanvragen bij de Vlaamse overheid voor initiatieven rond vier pijlers: opleiding, advies, export of technologieverkenning. De aanvraag voor de kmo-portefeuille verloopt volledig online. De eerste keer moet u zich registreren met uw elektronische identiteitskaart of met een federaal token. Ondernemingen kunnen 50% van de kostprijs van een advies gesubsidieerd krijgen.

Definitie advies

Advies door een erkende dienstverlener komt enkel in aanmerking voor subsidies indien het schriftelijk is én op maat van de onderneming. Het advies moet drie aspecten omvatten: 1. een analyse van het probleem, 2. een eigenlijk advies: dit zijn suggesties, voorstellen of raadgevingen over het functioneren van de organisatie en 3. een implementatieplan: dit is een stappenplan of actieplan, bv. communicatieplan of marketingstudie.
Wettelijk verplichte adviezen, het opmaken van een ondernemingsplan voor een startende onderneming, coaching of begeleidingsopdrachten komen niet in aanmerking; andere uitzonderingen vindt u terug op de website van de kmo-portefeuille.

Definitie ICT-advies

Op vraag van de ICT-sector zijn met hen afspraken gemaakt over subsidiabele adviezen inzake ICT. Deze lijst met voorbeelden verduidelijken de formaliteiten en voorwaarden die het Agentschap Ondernemen oplegt. De voorbeelden hebben betrekking op de strategiebepaling inzake IT en ICT, advies over hardware, advies over software (o.a. bedrijfsbrede applicaties, CRM, ERP, Commercieel Beheerspakket, Boekhoudpakket, BI) en internetapplicaties (websites, e-commerce, e-business applicaties) en gespecialiseerde internetdiensten.
Binnen een ICT-advies onderscheiden we volgende stappen: business analyse, strategie selectie, functionele analyse, technisch ontwerp, realisatie, testen en implementatie.
Het afsprakenkader inzake ICT-advies is goedgekeurd op 24 mei 2011. U kan het downloaden op de website van het Agentschap Ondernemen.