Als bedrijfsleider in een vennootschap mag u wettelijk zelf uw loon bepalen. Vanuit fiscaal oogpunt moet u echter rekening houden met enkele belangrijke aandachtspunten, zodat u niet buiten de lijnen kleurt. Hoe stelt u een ideaal loonpakket samen, inclusief alternatieve vormen van beloning?

De manier waarop u een aantrekkelijke loonmix samenstelt, hangt af van diverse factoren. Een ervan is uiteraard het budget dat u privé nodig hebt om maandelijks alle vaste en variabele kosten te kunnen betalen. Bij deze rekenoefening komen heel wat kosten in beeld:

Huur of hypotheek

Elektriciteit, gas, water, afval

Voeding

Verzekeringen en belastingen

Kosten voor kinderopvang, onderwijs,…

Diverse abonnementen (internet, telefoon, tv,…)

Kledij

Vrije tijd

Een andere factor is de impact van uw bezoldiging op de belasting die u moet betalen. Zo is het erg belangrijk dat uw vennootschap u een minimumloon van 45.000 euro uitkeert, omdat u als ondernemer dan een verlaagd vennootschapsbelastingtarief van 20% geniet (in plaats van het basistarief van 25%).

In dit kader is ook een groepsverzekering of IPT (Individuele Pensioentoezegging) een interessante piste. Als u via een groepsverzekering of IPT – zogenaamde uitgestelde inkomsten – immers een aanvullend pensioen opbouwt, dan tellen de gestorte premies niet mee als voordeel van alle aard in de personenbelasting en zijn ze aftrekbaar in de vennootschapsbelasting. Hierbij gelden twee voorwaarden: u moet als bedrijfsleider een regelmatige en maandelijkse bezoldiging krijgen én u moet de 80%-grens naleven. Dit betekent dat uw wettelijk pensioen en het bovenwettelijk (extralegaal) pensioen samen niet meer mogen bedragen dan 80% van uw brutoloon van het laatste jaar.

Als bedrijfsleider kunt u uw loon extra optimaliseren door uw brutoloon aan te vullen met voordelen in natura, zoals een bedrijfswagen, laptop, telefoon,… De kosten hiervoor komen dan ten laste van uw bedrijf, wat de winst drukt en ervoor zorgt dat u deze kosten niet privé moet ophoesten.

Een andere optimalisatiepiste is de mogelijkheid om uzelf een gedeelte van de winst te laten uitkeren als dividend, die in bepaalde gevallen minder belast wordt dan loon.

Ook de verhuur van onroerende goederen kan een interessante piste zijn. Denk hierbij aan de verhuur van kantoorruimte in uw eigen woning aan uw vennootschap. Maar ook hier gelden specifieke voorwaarden.

Kortom, bij het bepalen van uw bezoldiging passeren heel wat sturende elementen en voorwaarden de revue. Ook de financiële gezondheid van uw vennootschap, inclusief investeringsplannen, mag u niet uit het oog verliezen.