De kern van leanmanagement is een permanente zoektocht naar waardeoptimalisatie door het elimineren van alle mogelijke bronnen van verlies en verspilling binnen een organisatie – alles waarvoor de klant niet wil betalen. Wie de vijf basisprincipes van leanmanagement succesvol toepast, ziet de efficiëntie in zijn bedrijf onmiddellijk stijgen.

De 5 basisprincipes van leanmanagement

Om een lean organisatie uit te bouwen moet u als ondernemer focussen op vijf bouwstenen.

1.   Customer value

Bij lean vertrekt alles bij de waarde voor de klant. Dan moet u uiteraard wél goed weten wat de klant van u verwacht. Inzicht in de klant is dus cruciaal. Customer value is het verschil tussen alle voordelen die klanten hebben van het product of de dienst en alle inspanningen (kosten, resources) die nodig zijn om dat product of die dienst te verkrijgen. De prijs is één aspect, maar ook het imago van uw merk, de tijd die nodig is om een product te verkrijgen, mobiliteitsaspecten en dergelijke bepalen de customer value.

2.    Processes en tools

Lean wordt vaak bekeken vanuit processen. Elke vorm van verspilling (zie hierboven) vertaalt zich namelijk op de een of andere manier in het proces. Daarom is het belangrijk om alle processen eerst goed in kaart te brengen (process mapping).

3.    Organisation & performance management

Deze bouwsteen omvat alle mogelijke manieren om teams te organiseren en hun prestaties te meten. De volgende aspecten komen aan bod:

visie

rollen en verantwoordelijkheden

organisatiestructuur

zelfsturing

mechanismen van besluitvorming

KPI’s

planning

4.    Skills & capabilities

Het doel is het levenslang leren ingang doen vinden bij alle medewerkers om tot meer flexibiliteit te komen. Om een lean organisatie te verkrijgen is het ontwikkelen en uitdiepen van de kennis en vaardigheden van medewerkers een must. Polyvalentie gaat een steeds belangrijkere rol spelen: mensen moeten multi-inzetbaar worden. De repetitieve taken worden door steeds vaker door robots en computers overgenomen, maar de creatieve taken blijven voorbehouden voor mensen.

5.    Mindsets & behaviors

De overtuigingen en het gedrag van mensen speelt een belangrijke rol bij de transitie naar een lean organisatie. Het doel hier is: gewenst gedrag bij medewerkers installeren om vervolgens aan de slag te kunnen gaan met verandering.