Als uw werknemer educatief verlof opneemt, moet u die uren doorbetalen. U kan wel een terugbetalingsdossier indienen. Voor het indienen van die aanvraag moet u -sinds de zesde staatshervorming- bij de gewesten zijn. En die gewesten hanteren verschillende termijnen.

Erkende opleidingen

Betaald educatief verlof is een recht voor werknemers in de privésector om erkende beroepsopleidingen en algemene opleidingen te volgen tijdens de werkuren mét behoud van hun (begrensd) loon. Na de opleiding kan u -de werkgever- de loonkosten gedeeltelijk recupereren door een terugbetaling per gevolgd lesuur aan te vragen. Die terugvordering is beperkt tot een forfaitair bedrag.

U kan ten vroegste na het einde van het schooljaar een aanvraag indienen tot terugbetaling voor alle werknemers die educatief verlof opnemen. Sinds het schooljaar 2013-2014 behandelen de gewesten deze aanvragen, en dus niet meer de federale overheid. Waar onder de federale regeling de aanvraagdossiers uiterlijk op 30 juni van het volgend schooljaar moesten worden ingediend, moet u nu rekening houden met verschillende termijnen.

U moet uw aanvraag indienen bij het gewest waar uw onderneming is gevestigd. Heeft uw onderneming vestigingseenheden in verschillende gewesten, dan moet u de schuldvordering indienen in het gewest waar het personeel dat van educatief verlof gebruik heeft gemaakt, is tewerkgesteld.

Werknemers tewerkgesteld in het Vlaams gewest

Voor schooljaar 2015-2016 moeten de aanvraagdossiers worden ingediend uiterlijk 31 december 2016. Dit is m.a.w. een inkorting met zes maanden. Voor schooljaar 2014-2015 moesten de aanvraagdossiers trouwens ook al sneller -uiterlijk op 31 maart 2016- worden ingediend.

Departement Werk en Sociale Economie, Betaald Educatief Verlof, Koning Albert II laan 35 bus 20, 1030 Brussel (e-mail: educatiefverlof@vlaanderen.be).

Werknemers tewerkgesteld in het Waals gewest

Voor het schooljaar 2015-2016 moeten de aanvraagdossiers op 30 juni 2017 worden ingediend. Maar, vanaf het schooljaar 2016-2017 moeten de aanvraagdossiers uiterlijk op 31 maart 2018 worden ingediend. De termijn wordt dus met drie maanden ingekort.

Forem, Congé-éducation payé, Boulevard Tirou 104, 6000 Charleroi (e-mail: conge.education@forem.be).

Werknemers tewerkgesteld in het Brussels gewest

De indieningstermijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is (nog) niet aangepast. De deadline voor aanvraagdossiers is 30 juni van het volgend schooljaar.

Brussel Economie en Werkgelegenheid, Directie Werkgelegenheidsbeleid, Betaald educatief verlof, Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel (e-mail: bev@gob.irisnet.be).

Werknemers tewerkgesteld in de Duitstalige gemeenschap

Ook de indieningstermijn voor de Duitstalige gemeenschap blijft (voorlopig) uiterlijk op 30 juni van het volgend schooljaar. De aanvragen tot terugvordering voor de ondernemingen in de Duitstalige Gemeenschap moeten sinds 1 januari 2016 niet meer worden geadresseerd aan de Forem maar aan het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.

Ministerium der DG, Fachbereich Ausbildung und Unterrichtsorganisation, Gospertstraße 1, 4700 Eupen (e-mail: bildungsurlaub@dgov.be).

Bedrag van de terugbetaling

U ontvangt per goedgekeurd uur betaald educatief verlof een forfaitair bedrag, al dan niet afhankelijk van het opleidingstype. De Vlaamse overheid maakt bijvoorbeeld geen onderscheid meer tussen de types opleiding en werkt met één terugbetalingsforfait (21,30 euro per uur voor het schooljaar 2014-2015); ook de Waalse regering heeft plannen in die richting.