De nieuwe grensbedragen voor aanslagjaar 2014 (uw inkomsten van 2013) werden door de Federale Overheidsdienst Financiën bekendgemaakt. Wij geven hieronder een overzicht van de belangrijkste cijfers.

Beroepsinkomsten

Vrijgesteld bedrag PC privé: 830,00
– grensbedrag bruto belastbare bezoldiging: 32.520,00

Vrijgesteld bedrag van de vergoedingen door de werkgever toegekend als terugbetaling van reiskosten van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling: 380,00

Interesten en kapitaalaflossingen van leningen en premies

Maximumbedrag kapitaalaflossingen en levensverzekeringspremies (samen): 2.260,00

Aftrekbare bestedingen en belastingverminderingen

Aftrekbare giften
minimumbedrag: 40,00
maximumbedrag: 376.350,00

Bezoldiging van een huisbediende
minimumbedrag van de bezoldiging: 3.690,00
maximumbedrag van de aftrek: 7.530,00

Maximumbedrag pensioensparen: 940,00

Maximumbedrag PWA-cheques en dienstencheques: 2.720,00

Maximumbedrag jaarlijkse belastingvermindering toegekend gedurende tien jaar (enkel voor reeds bestaande woningen en voor zover een certificaat werd uitgereikt voor maart 2012)
voor passiefwoning: 900,00
voor lage energiewoning: 450,00
voor nul energiewoning: 1.810,00

Maximumbedrag belastingvermindering van 30 % voor uitgaven gedaan voor de beveiliging van woning tegen inbraak of brand: 750,00 (per woning)

Roerende inkomsten

Vrijgestelde inkomsten uit spaardeposito’s: 1.880,00

Maximumbedrag auteursrechten die als roerende inkomsten worden aangemerkt:  56.450,00

Winst uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen

Investeringsaftrek
maximumbedrag overdracht (PB): 933.350,00
maximumberekeningsbasis overdracht (PB): 3.733.390,00
maximumbedrag overdracht indien geopteerd voor
belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling
: 466.680,00
maximumberekeningsbasis overdracht indien geopteerd
voor belastingkrediet voor O&O
: 1.866.700,00

Diversen

Huwelijksquotiënt: 10.090,00

Maximaal persoonlijk beroepsinkomen meewerkende echtgenoot: 13.100,00

Belastingvrije som: 6.990,00

Verhoging belastingvrije som voor kinderen ten laste
één kind: 1.490,00
twee kinderen:3.820,00
drie kinderen: 8.570,00
vier kinderen:13.860,00
meer dan vier kinderen (supplement per kind): 5.290,00