In maart 2019 kreeg u als werkgever de kans om het mobiliteitsbudget in te voeren in uw onderneming. In het kader van een vereenvoudiging van deze maatregel, is er vanaf 1 januari 2024 een forfaitaire formule beschikbaar om dit budget te berekenen.

Ter opfrissing

Via het mobiliteitsbudget kan een werknemer zijn of haar bedrijfswagen inruilen voor een bepaald budget. Dit budget wordt berekend op basis van de ‘Total Cost of Ownership’ (TCO) van de wagen. De TCO is de totale jaarlijkse kostprijs voor een werkgever voor de financiering en het gebruik van de bedrijfswagen.

De toepassing van het mobiliteitsbudget steunt op drie pijlers op basis waarvan een werknemer dit budget kan besteden:

Pijler 1: keuze voor een milieuvriendelijke bedrijfswagen

Pijler 2: keuze voor duurzame vervoersmiddelen, zoals een fiets

Pijler 3: uitbetaling van het resterende saldo in cash

Twee berekeningsmethodes

Vanaf 1 januari 2024 hebt u als werkgever de keuze tussen twee berekeningsmethodes:

een berekening op basis van de werkelijke kosten van de bedrijfswagen

een berekening op basis van de forfaitaire kosten

Een berekening op basis van forfaitaire kosten is nieuw. Met welke elementen moet u rekening houden?

Deze forfaitaire formule heeft betrekking op zowel de berekening van het mobiliteitsbudget als van de waarde van de wagen in de eerste pijler.

U moet uw keuze voor de forfaitaire formule expliciet aangeven. Als u dit niet doet, geldt verplicht de berekening op basis van de werkelijke kosten.

Uw keuze geldt voor een periode van drie jaar. Na deze termijn moet u opnieuw expliciet aangeven welke optie u verkiest (werkelijke of forfaitaire kosten).

U moet uw werknemers informeren over de nieuwe forfaitaire berekeningsmethode.

Wat is de beste keuze?

Een berekening op basis van de werkelijke of forfaitaire kosten levert niet zoveel verschillen op.

Het grootste verschil ligt in de berekening van de brandstof en/of elektriciteitskosten. In de forfaitaire berekening wordt dit berekend aan de hand van een vast bedrag per kilometer voor het woon-werkverkeer, vermeerderd met 6.000 km per jaar aan privéverplaatsingen. Deze forfaitaire formule biedt dus extra duidelijkheid en eenvormigheid.

In beide gevallen moet u rekening houden met de al gekende kosten, zoals het leasingbedrag, de CO2-bijdrage, de niet-aftrekbare btw en de belasting op niet-aftrekbare kosten.

De nieuwe berekeningswijze geldt enkel voor nieuwe instappers. Er is geen herberekening nodig voor de lopende mobiliteitsbudgetten. Bestaande overeenkomsten blijven volledig van kracht.

Bron: Moore