Mobiliteit en duurzaamheid gaan alsmaar vaker hand in hand. Ook op fiscaal vlak zien we dat beide thema’s nauwer op elkaar afgestemd worden, onder meer via de wet inzake de ‘fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit’ die de federale regering twee jaar geleden publiceerde.

De toenemende vergroening van het (bedrijfs)wagenpark zorgt uiteraard ook voor een substantiĆ«le groei in het aantal geĆÆnstalleerde laadstations voor elektrische auto’s. In een nieuwe circulaire gaat de fiscus dieper in op enkele praktische vragen over de belastingvermindering voor vaste laadstations voor elektrische auto’s (circulaire 2023/C/57, 8 juni 2023).

Vennootschappen

Vennootschappen die investeren in laadstations, kunnen de kosten hiervan volledig aftrekken, ongeacht het aftrekpercentage van de wagens die gebruikmaken van die laadpalen. Gaat het bovendien om laadstations die nieuw zijn en vast, publiek toegankelijk en intelligent? Dan kan een vennootschap zelfs beroep doen op een verhoogde kostenaftrek voor de afschrijvingen. Ter info: een intelligent laadstation houdt in dat de laadtijd en het laadvermogen door een energiebeheerssysteem gestuurd kunnen worden).

Tarief verhoogde kostenaftrekPeriode investering in laadstation
200%Van 1 september 2021 t.e.m. 31 maart 2023
150%Van 1 april 2023 t.e.m. 31 augustus 2024

Particulieren

Laat een van uw werknemers als particulier thuis een laadstation plaatsen? Dan kan hij of zij genieten van een eenmalige belastingvermindering in de personenbelasting. Als voorwaarden geldt dat het om een nieuw, intelligent en vast laadstation moet gaan. Verder moet het laadstation in of bij de woning geplaatst worden, gebruikmaken van groene energie en goedgekeurd zijn door een erkende instelling.

Aangifteformaliteiten (voor de personenbelasting)

De nieuwe circulaire gaat ook dieper in op de aangifteformaliteiten van bewijsstukken en het ter beschikking houden van documenten voor de fiscus. Concreet gaat het om de volgende verplichtingen:

Bij de aangifte te voegen (nieuw vanaf aanslagjaar 2023):

de factuur voor de plaatsing van het laadstation (met vermelding van het adres waarop het laadstation is geplaatst)

het keuringsattest van het vaste laadstation (AREI-attest)

Ter beschikking van de fiscus houden:

het bewijs van de betaling van de uitgaven voor de plaatsing van het vaste laadstation (unidirectioneel of bidirectioneel)

de stukken die bewijzen dat het laadstation een intelligent laadstation is en het alleen groene stroom gebruikt

de facturen voor de uitgaven die voor de belastingvermindering in aanmerking komen (bijvoorbeeld keuringskosten). Merk op dat de factuur voor de plaatsing van het laadstation bij de aangifte moet worden gevoegd