Monitoring en opvolging van de cijfers zijn essentieel voor de financiële gezondheid van uw bedrijf. Maar welke kpi’s moet u in het oog houden? We onderscheiden er zeven.

1. Cashflow-analyse op de korte en lange termijn
Hoe evolueert de cashflow van week tot week, en van maand tot maand?

2. Betalingsopvolging, inclusief stockrotatie
Welke klanten respecteren de afgesproken betalingstermijnen, welke niet? Met deze informatie kunt u aan de slag om uw debiteurenbeheer te bepalen. Wat is de omloopsnelheid van uw voorraden? Deze data helpt u het juiste evenwicht te vinden in uw voorraadbeheer.

3. Solvabiliteit en werkkapitaalbehoefte
In hoeverre bent u in staat kredieten en leningen terug te betalen? En hoeveel kapitaal heeft uw onderneming nodig om aan de dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen (leveranciers betalen, salarissen uitkeren, onderhoud uit te voeren, …)?

4. Analyse van brutomarge of EBITDA-niveau
Hoeveel omzet houdt u over na aftrek van de leverancierskosten (brutomarge)? Of na aftrek van de leverancierskosten, interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen (EBITDA)? Met deze data kunt u een grondige analyse maken van de rentabiliteit per activiteit, project, product of vestiging van uw bedrijf.

5. Prognoses en daadwerkelijke winst/verlies
Hoeveel winst/verlies hebt u de voorbije maanden geboekt? Hoeveel winst/verlies zal u de komende maanden boeken, rekening houdend met diverse plausibele scenario’s?

6. Opvolging hr-kosten
Hoeveel bedragen uw personeelskosten? Hoe productief zijn uw werknemers? Wat is het verzuimpercentage?

7. Opvolging van sales: crm, pipeline en forecast
Welke verkopen zitten er in de pijplijn op de korte en lange termijn?

Realtime inzicht dankzij directe koppeling met uw boekhoudsoftware

Dashboard- en rapporteringstools maken het u gemakkelijk om de hierboven opgesomde metrics te monitoren. De cijfers worden rechtstreeks uit uw boekhoudpakket geplukt en in een overzichtelijk dashboard met grafieken en tabellen gegoten. Bovendien wordt de data continu geactualiseerd. Wijzigen de cijfers in uw boekhouding? Dan ziet u daar meteen de neerslag van in uw dashboard. Zonder enige manuele tussenkomst.