Als een werknemer een fietsvergoeding ontvangt, dan is deze vergoeding tot een bepaald bedrag vrijgesteld van sociale en fiscale lasten. Deze fietsvergoeding bedraagt momenteel maximaal 0,27 EUR. Onlangs besliste de Ministerraad om dit bedrag vanaf 1 januari 2024 te verhogen tot 0,35 EUR.

Tegelijkertijd wordt een jaarlijks plafond voor de fiscale vrijstelling ingevoerd, namelijk tot 2.500 EUR per jaar. Dit jaarlijkse plafond komt overeen met een afstand van 7.142 kilometer per jaar, gerekend met een fietsvergoeding van 0,35 euro per kilometer. Deze afstand vertegenwoordigt een woon-werktraject van 17 kilometer, rekening houdend met 210 dagen woon-werkverkeer. Het bedrag dat dit plafond zou overschrijden, zal worden onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing.

De cao nr. 164 van de NAR (die een veralgemeende fietsvergoeding invoerde) wijzigt niet. Deze aanvullende cao voorziet een fietsvergoeding van 0,27 EUR (dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd) voor een maximale afstand van 40 km (traject heen en terug).

Volgens cijfers van hr-dienstverlener SD Worx, die dateren van april 2023, stelde bijna één op de drie Belgische werkgevers in 2022 een fietsvergoeding ter beschikking van hun werknemers. Vijf jaar geleden was dat nog maar de helft. Het aandeel werknemers met een fietsvergoeding verdubbelde op vijf jaar tijd van 7% in 2017 tot 14% in 2022.